light 1
bgShadowTop
bg Dot
TH EN
วิริยะประกันภัย
bg content

คู่มือและเอกสารประกอบการขาย

bg
หน้าแรก / คู่มือการขายและผลิตภัณฑ์ / คู่มือและเอกสารประกอบการขาย
คู่มือและเอกสารประกอบการขาย

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีฝ่ายการตลาด แผนกพัฒนาตัวแทน ทำหน้าที่หลักเป็นหน่วยงานดูแลตัวแทน เริ่มตั้งแต่การสมัครเป็นตัวแทน การอบรมความรู้ และพัฒนาทักษะของตัวแทน พร้อมทั้งกิจกรรมสัมพันธ์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ตัวแทนมีความพร้อม และความเชี่ยวชาญด้านสินค้าและบริการของบริษัทฯ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้พัฒนาสื่อและ เครื่องมือประกอบการขาย ให้ตัวแทนสามารถใช้ประกอบการนำเสนอสินค้า และบริการ ได้ทุกที่ ทุกเวลา

จากความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ที่มีให้กับตัวแทน นอกเหนือไปจากการจัดทำหนังสือคู่มือประกอบการขาย ที่เพียบพร้อม ไปด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อย่าง ถูกต้อง ชัดเจน และครอบคลุมแล้ว บริษัทฯ ยังได้พัฒนาแอพพลิเคชั่น สำหรับ iPad และ iPhone ที่ตัวแทนสามารถดาวน์โหลดไปใช้ประกอบการนำเสนอสินค้าและบริการได้ โดยไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายใดๆ

ดังนั้น ตัวแทนของวิริยะประกันภัย จึงสามารถมั่นใจได้ว่า การนำเสนอสินค้าและบริการ สามารถทำได้ราบรื่น และประ สบความสำเร็จในการสร้างความเข้าใจในสินค้า และบริการ จนนำไปสู่การตัดสินใจทำประกันกับวิริยะประกันภัยได้อย่างแน่นอน

Share This Book Mark Send E-Mail Print This

Public Relations & News

วิริยะประกันภัย มอบสินไหมทดแทน ทายาท นศ.เทคนิคศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ในฐานะประธานในพิธี ร่วมกับ นางพรพยงค์ บัวศรี รักษาการผู้อำนวยการสำนักงาน คปภ. ภาค 5 (จ.อุบลราชธานี) และ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมี นายสมชาย เกษมทวีศักดิ์ รองผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการภาค 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) เป็นผู้แทนบริษัทฯ ร่วมชี้แจงการช่วยเหลือผู้ประสบภัย วิริยะประกันภัย คว้า 3 รางวัล “ตัวแทนประกันวินาศภัยดีเด่น” สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้จัดพิธีเปิดงาน “สัปดาห์ประกันภัย” ประจำปี 2562 และพิธีมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร ประจำปี 2562 (Prime Minister's Insurance Awards 2019) โดยบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) สามารถคว้า 3 รางวัล “ตัวแทนประกันวินาศภัยดีเด่น” ประจำปี 2561 วิริยะประกันภัย ผสานพลังเครือข่ายจิตอาสา ร่วมบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยภาคอีสาน นายมนูญ​ นาควรพงศ์​ ผู้จัดการสาขาอุบลราชธานี และว่าที่ร้อยเอก​คมกริช​ จันสูตร​ ประธานชมรมตัวเเทน สาขาอุบลราชธานี บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)​​ ​ ร่วมนำทีมวิริยะจิตอาสาลงพื้นที่นำถุงยังชีพ​ น้ำดื่ม​ และสิ่งของจำเป็นในการดำรงชีพอื่นๆ​ แจกจ่ายให้กับชาวบ้านผู้ประสบภ้ยในชุมชนพื้นที่ห่างไกลในจังหวัดยโสธร​ และ​อุบลราชธานี​