light 1
bgShadowTop
bg Dot
TH EN
[Home]
วิริยะประกันภัย
bg content

คู่มือและเอกสารประกอบการขาย

bg
หน้าแรก / คู่มือการขายและผลิตภัณฑ์ / คู่มือและเอกสารประกอบการขาย
คู่มือและเอกสารประกอบการขาย

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีฝ่ายการตลาด แผนกพัฒนาตัวแทน ทำหน้าที่หลักเป็นหน่วยงานดูแลตัวแทน เริ่มตั้งแต่การสมัครเป็นตัวแทน การอบรมความรู้ และพัฒนาทักษะของตัวแทน พร้อมทั้งกิจกรรมสัมพันธ์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ตัวแทนมีความพร้อม และความเชี่ยวชาญด้านสินค้าและบริการของบริษัทฯ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้พัฒนาสื่อและ เครื่องมือประกอบการขาย ให้ตัวแทนสามารถใช้ประกอบการนำเสนอสินค้า และบริการ ได้ทุกที่ ทุกเวลา

จากความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ที่มีให้กับตัวแทน นอกเหนือไปจากการจัดทำหนังสือคู่มือประกอบการขาย ที่เพียบพร้อม ไปด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อย่าง ถูกต้อง ชัดเจน และครอบคลุมแล้ว บริษัทฯ ยังได้พัฒนาแอพพลิเคชั่น สำหรับ iPad และ iPhone ที่ตัวแทนสามารถดาวน์โหลดไปใช้ประกอบการนำเสนอสินค้าและบริการได้ โดยไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายใดๆ

ดังนั้น ตัวแทนของวิริยะประกันภัย จึงสามารถมั่นใจได้ว่า การนำเสนอสินค้าและบริการ สามารถทำได้ราบรื่น และประ สบความสำเร็จในการสร้างความเข้าใจในสินค้า และบริการ จนนำไปสู่การตัดสินใจทำประกันกับวิริยะประกันภัยได้อย่างแน่นอน

Share This Book Mark Send E-Mail Print This

Public Relations & News

วิริยะประกันภัย ร่วมสนับสนุนรถวีลแชร์ ในโอกาสครบรอบ 26 ปี จส.100 คุณหญิงสุวิมล ผึ่งประเสริฐ กรรมการบริหาร บริษัท แปซิฟิคคอร์ปอเรชั่น จำกัด (สถานีวิทยุ จส.100) รับมอบวีลแชร์ จำนวน 30 คัน รวมมูลค่า 90,000 บาท จาก บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) วิริยะประกันภัย ร่วมส่งเสริมการศึกษาเยาวชน เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง สมทบทุนการจัดทำสมุดการศึกษา ชุด "เศรษฐกิจพอเพียงฉบับการ์ตูน" ภายใต้โครงการ “น้ำใจให้น้อง” ครั้งที่ 4 ซึ่งวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลได้จัดทำขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการศึกษา ปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วิริยะประกันภัย พาลูกค้าคนพิเศษตามหา “แกงรัญจวน” นางสาวกานดา วัฒนายิ่งสมสุข ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) นำกลุ่มลูกค้าร่วมอบรมการทำอาหาร กับ เชฟชุมพล แจ้งไพร (เชฟกระทะเหล็กประเทศไทย) ในกิจกรรม “VIRIYAH Exclusive Cooking by Chef Chumpol”