landingpag-VIRIYAH_Cancer_Pro_3196x1250px
ประกันภัยโรคมะเร็งและอุบัติเหตุพิเศษ "Cancer Pro by BDMS"
มะเร็ง ชนะได้ แค่รู้ไว

ค่ารักษาพยาบาลโรคมะเร็ง
สูงสุด 9,000,000 บาท

ค่าห้องสูงสุด
12,000 บาท/วัน

มอบโปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็ง และแพคเกจตรวจสุขภาพทุกปีต่ออายุ

รับการรักษาด้วยเทคโนโลยี
ขั้นสูงและนวัตกรรมทันสมัย

ลดหย่อนภาษีได้
สูงสุด 25,000 บาท

ต้องการให้เจ้าหน้าที่ช่วยแนะนำแผนประกันมะเร็ง Cancer Pro by BDMS

ติดต่อเรา

ให้ติดต่อกลับ

เอกสิทธิ์เหนือระดับสำหรับลูกค้าโรงพยาบาลในเครือ BDMS
กับผลประโยชน์ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลโรคมะเร็งสูงสุด 9,000,000 บาท
banner-ตาราง-CancerPro-02
banner-ตารางช่วงอายุ-CancerPro-02
โบรชัวร์มะเร็ง A5 (Agent)-06

เมื่อซื้อประกันมะเร็ง Cancer Pro by BDMS แบบรายปี กับ บมจ. วิริยะประกันภัย
ผ่านช่องทางที่ร่วมรายการ และชำระค่าเบี้ยประกันภัยด้วยบัตรเครดิต KTC
ระหว่างวันที่ 18 มิ.ย. 64 – 31 ส.ค. 64

รับคะแนน KTC FOREVER/KTC ROP x11“เมื่อชำระค่าเบื้ยประกันภัยแบบเต็มจำนวน”

หรือเลือก

รับสิทธิ์ผ่อนชำระค่าเบี้ยประกันภัย 0% นาน 10 เดือน + คะแนน KTC FOREVER/KTC ROP X3

หมายเหตุ

 • สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต KTC ที่ซื้อประกันโรคมะเร็ง Cancer Pro by BDMS กรมธรรม์ใหม่แบบรายปี ผ่านช่องทางที่กำหนดเท่านั้น ยกเว้นกรณีการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
 • คะแนน KTC FOREVER/KTC ROP พิเศษที่สมาชิกได้รับตามรายการนี้ ไม่มีวันหมดอายุ และจะถูกโอนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก ภายใน 90 วันหลังจากวันสุดท้ายของเดือนที่ทำรายการ
 • เคทีซีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยตามรายการนี้
 • ศึกษาหรือสอบถามรายละเอียดรายการส่งเสริมการขายเพิ่มเติมได้ที่ www.ktc.co.th/viriyah หรือ KTC PHONE โทร 02 123 5000
 1. รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC (“สมาชิก”) ที่ตกลงซื้อแผนประกันมะเร็ง Cancer Pro by BDMS แบบรายปี กับ บมจ.วิริยะประกันภัย ผ่านช่องทางที่ร่วมรายการ และชำระค่าเบี้ยประกันภัยดังกล่าวด้วยบัตรเครดิต KTC (“บัตรฯ”) ภายในช่วงระหว่างวันที่ 18 มิถุนายน 2564 – 31 สิงหาคม 2564 (“ระยะเวลารายการ”) เท่านั้น
 2. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบคะแนนพิเศษให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ประเภทที่มีคะแนน KTC FOREVER หรือคะแนน KTC ROP (“คะแนน”) เท่านั้น ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE, KTC-ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, KTC – SCG VISA PURCHASING, KTC CASH BACK ทุกประเภท, บัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ และบัตรกดเงินสด KTC PROUD ทุกประเภท ไม่สามารถเข้าร่วมรายการรับคะแนนพิเศษนี้ได้

 3. เมื่อสมาชิกตกลงซื้อแผนประกันมะเร็ง Cancer Pro by BDMS ผ่านช่องทางที่ร่วมรายการ และชำระค่าเบี้ยประกันภัยด้วยบัตรฯ แบบเต็มจำนวน สมาชิกจะได้รับคะแนน 11 เท่า (คะแนน 11 เท่า มาจากคะแนนปกติ 1 เท่า และคะแนนพิเศษ 10 เท่า)

 4. ขอสงวนสิทธิ์ไม่นำยอดใช้จ่ายในรายการผ่อนชำระกับบัตร KTC ทุกประเภท, รายการชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนทุกกองทุน, ดอกเบี้ย, ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน, ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ เงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกรายการซื้อสินค้า/บริการ หรือเงินคืนที่เกิดจากการ Refund ทุกประเภท มาคำนวณเพื่อมอบคะแนนพิเศษให้แก่สมาชิกตามรายการนี้

 5. คะแนนพิเศษตามรายการนี้จะคำนวณจากคะแนนปกติที่สมาชิกได้รับ ซึ่งคิดในอัตราชำระค่าเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรฯ ทุก 25 บาท รับคะแนนปกติ 1 คะแนน รับได้ไม่จำกัด โดยคะแนนพิเศษไม่สามารถคำนวณเป็นจุดทศนิยมได้และขอสงวนสิทธิ์ปัดเศษเป็นจำนวนเต็ม

 1. รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC (“สมาชิก”) ที่ตกลงซื้อแผนประกันมะเร็ง Viriyah Cancer Pro by BDMS แบบรายปี กับ บมจ.วิริยะประกันภัย ผ่านช่องทางที่ร่วมรายการ และชำระค่าเบี้ยประกันภัยดังกล่าวด้วยบัตรเครดิต KTC (“บัตรฯ”) ภายในช่วงระหว่างวันที่ 18 มิถุนายน 2564 – 31 สิงหาคม 2564 (“ระยะเวลารายการ”) เท่านั้น

 2. ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE, KTC – SCG VISA PURCHASING, บัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ และบัตรกดเงินสด KTC PROUD ทุกประเภท ไม่สามารถเข้าร่วมรายการผ่อนชำระ 0% ตามรายการนี้ได้

 3. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบคะแนนพิเศษให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ประเภทที่มีคะแนน KTC FOREVER หรือคะแนน KTC ROP (“คะแนน”) เท่านั้น ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE, KTC-ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, KTC – SCG VISA PURCHASING, KTC CASH BACK ทุกประเภท, บัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ และบัตรกดเงินสด KTC PROUD ทุกประเภท ไม่สามารถเข้าร่วมรายการรับคะแนนพิเศษนี้ได้

 4. เมื่อสมาชิกตกลงซื้อแผนประกันมะเร็ง Viriyah Cancer Pro by BDMS ผ่านช่องทางที่ร่วมรายการ และชำระค่าเบี้ยประกันภัยด้วยบัตรฯ สมาชิกจะได้รับสิทธิประโยชน์ดังนี้

  • สิทธิ์ผ่อนชำระค่าเบี้ยประกันภัยผ่านบริการผ่อนชำระกับบัตร KTC ในอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน 0% นาน 10 เดือน
  • รับคะแนน KTC FOREVER/KTC ROP 3 เท่า (คะแนน 3 เท่ามาจากคะแนนปกติ 1 เท่า + คะแนนพิเศษ 2 เท่า)
 5. ขอสงวนสิทธิ์ไม่นำยอดใช้จ่ายในรายการผ่อนชำระกับบัตร KTC ทาง KTC PHONE / KTC Mobile / KTC Online, รายการชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนทุกกองทุน, ดอกเบี้ย, ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน, ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ เงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกรายการซื้อสินค้า/บริการ หรือเงินคืนที่เกิดจากการ Refund ทุกประเภท มาคำนวณเพื่อมอบคะแนนพิเศษให้แก่สมาชิกตามรายการนี้

 6. คะแนนพิเศษตามรายการนี้จะคำนวณจากคะแนนปกติที่สมาชิกได้รับ ซึ่งคิดในอัตราชำระค่าเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรฯ ทุก 25 บาท รับคะแนนปกติ 1 คะแนน รับได้ไม่จำกัด โดยคะแนนพิเศษไม่สามารถคำนวณเป็นจุดทศนิยมได้และขอสงวนสิทธิ์ปัดเศษเป็นจำนวนเต็ม

 1. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากตรวจพบว่ามีการใช้สิทธิเข้าร่วมรายการโดยทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในรายการนี้ หรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขหรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้บัตรฯ หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายและ/หรือยกเลิกกรมธรรม์ภายหลังที่สมาชิกได้รับสิทธิประโยชน์ไปแล้ว
 2. ขอสงวนสิทธิ์การมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ สำหรับสมาชิกที่คงสภาพการเป็นสมาชิก และไม่มีประวัติผิดนัดชำระเงินหรือมียอดคงค้าง ตลอดระยะเวลาร่วมรายการจนถึงวันที่เคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกตามรายการนี้
 3. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่สามารถแลก เปลี่ยน และ/หรือ ทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิให้แก่ผู้อื่นได้
 4. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก รายละเอียด ข้อกำหนด และ/หรือเงื่อนไขใดๆ ของรายการนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และกรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด
 5. เคทีซีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยตามรายการนี้ ผลประโยชน์ความคุ้มครองและเบี้ยประกันภัยขึ้นอยู่กับแผนประกันภัยที่เลือก เงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ บมจ. วิริยะประกันภัย โทร. 02-700-5312
 6. เงื่อนไขอื่นๆ ที่มิได้กำหนดในรายการนี้ ให้เป็นไปตามที่ บมจ. วิริยะประกันภัย กำหนด สมาชิกผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจในเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้วโปรดศึกษารายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์
 7. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายได้ที่ KTC PHONE โทร 02 123 5000