ประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุ Viriyah Healthcare by BDMS
"คุ้มครอง คุ้มค่า ราคาเพื่อคนไทย"
เจ็บป่วย วิริยะจ่าย BDMS รักษา

ผลประโยชน์เข้าใจง่าย
เหมาจ่ายต่อปี
สูงสุด 700,000 บาท

ค่าห้องสูงสุด
8,000 บาท/วัน

ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
ก่อนทำประกัน

ส่วนลดประวัติดี
เมื่อไม่มีเคลม

ลดหย่อนภาษีได้
สูงสุด 25,000 บาท

ต้องการให้เจ้าหน้าที่ช่วยแนะนำแผนประกัน

ติดต่อเรา

ให้ติดต่อกลับ

จ่ายตามจริง* จะไม่เกินวงเงินสูงสุดตามเงื่อนไขที่กำหนด

พิเศษ รับส่วนลดสูงสุด 20% สำหรับค่าบริการผู้ป่วยนอก (OPD) ที่โรงพยาบาลในเครือ BDMS

สำหรับสมาชิกผู้ถือกรมธรรม์ Viriyah Healthcare by BDMS
เพียงแสดงบัตรสมาชิก Viriyah Healthcare by BDMS แก่เจ้าหน้าที่ก่อนรับบริการราคาพิเศษ

*เพื่อสิทธิประโยชน์ส่วนลด OPD กรุณาโทรนัดหมายกับโรงพยาบาลที่ท่านต้องการเข้ารับการรักษาพยาบาล ก่อนเข้าใช้บริการ

เมื่อซื้อประกันสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล
แผน Viriyah Healthcare by BDMS แบบรายปี กับ บมจ. วิริยะประกันภัย
ผ่านช่องทางโทรศัพท์ที่กำหนด หรือผ่านช่องทางบูธอุ่นใจรักษ์ประกันสุขภาพ
และชำระค่าเบี้ยประกันภัยด้วยบัตรเครดิต KTC ระหว่างวันที่ 1 พ.ย. 63 – 31 ธ.ค. 63

รับคะแนน KTC FOREVER/KTC ROP X8

หมายเหตุ

  • สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต KTC ที่ซื้อแผนประกันสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคลแผน Viriyah Healthcare by BDMS กรมธรรม์ใหม่แบบรายปี ผ่านช่องทางที่กำหนดเท่านั้น ยกเว้นกรณีการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
  • คะแนน KTC FOREVER/KTC ROP พิเศษที่สมาชิกได้รับตามรายการนี้ ไม่มีวันหมดอายุ และจะถูกโอนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก ภายใน 90 วันหลังจากวันสุดท้ายของเดือนที่ทำรายการ
  • เคทีซีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยตามรายการนี้
  • ศึกษาหรือสอบถามรายละเอียดรายการส่งเสริมการขายเพิ่มเติมได้ที่ www.ktc.co.th/viriyah  หรือ KTC PHONE โทร 02 123 5000
  1. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์คะแนนพิเศษให้แก่สมาชิกที่ตกลงซื้อกรมธรรม์ใหม่แบบรายปีแผนประกันสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล Viriyah Healthcare by BDMS กับ บมจ.วิริยะประกันภัย ผ่านช่องทางโทรศัพท์หมายเลข 02 443 1557 หรือฝากข้อมูลเพื่อติดต่อกลับผ่าน https://bit.ly/KTCxViriyah หรือผ่านช่องทางบูธอุ่นใจรักษ์ประกันสุขภาพ และชำระค่าเบี้ยประกันภัยดังกล่าวด้วยบัตรเครดิต KTC (“บัตรฯ”) ภายในช่วงระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 – 31 ธันวาคม 2563 (“ระยะเวลารายการ”) เท่านั้น
  2. ในกรณีซื้อประกันสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล Viriyah Healthcare by BDMS ผ่านช่องทางบูธอุ่นใจรักษ์ประกันสุขภาพ สมาชิกจะต้องทำการลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ โดยส่งข้อความ SMS พิมพ์ VH เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ตามด้วยเครื่องหมาย ‘#’ และยอดชำระค่าเบี้ยประกันภัยต่อเซลส์สลิป ส่งมาที่ 0613845000 (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท) โดยสมาชิกจะต้องลงทะเบียนรับสิทธิ์ภายในวันที่