banner Landindpage CancerPro 3196x1250px-01
ประกันภัยโรคมะเร็งและอุบัติเหตุพิเศษ "Cancer Pro by BDMS"
เจ็บป่วย วิริยะจ่าย BDMS รักษา

ค่ารักษาพยาบาลโรคมะเร็ง
สูงสุด 9,000,000 บาท

ค่าห้องสูงสุด
12,000 บาท/วัน

มอบโปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็ง และแพ็คเกจตรวจสุขภาพทุกปีต่ออาย

รับการรักษาด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง
และนวัตกรรมทันสมัย
โดยไม่ต้องสำรองจ่าย

ลดหย่อนภาษีได้
สูงสุด 25,000 บาท

เอกสิทธิ์เหนือระดับสำหรับลูกค้าโรงพยาบาลในเครือ BDMS
กับผลประโยชน์ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลโรคมะเร็งสูงสุด 9,000,000 บาท
banner-ตาราง-CancerPro-02
banner-ตารางช่วงอายุ-CancerPro-02
โบรชัวร์มะเร็ง A5 (Agent)-06

ต้องการให้เจ้าหน้าที่ช่วยแนะนำแผนประกันมะเร็ง Cancer Pro by BDMS

ติดต่อเรา

ให้ติดต่อกลับ

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 • สมัครได้ตั้งแต่อายุ 21 – 60 ปี
 • ผู้เอาประกันภัยอายุไม่เกิน 60 ปี สามารถต่ออายุได้ถึง 80 ปี
 • ผู้เอาประกันภัยต้องเป็นผู้ถือสัญชาติไทยและต้องพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาไม่รับประกันภัย กรณีผู้สมัครแถลงว่า “เคย” หรือ “มี” ข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อดังต่อไปนี้

 1. ท่านเคยเป็น หรือได้รับการบอกกล่าวว่าเป็น หรือกำลังได้รับการตรวจวินิจฉัยเกี่ยวกับ โรคมะเร็ง มะเร็งระยะไม่ลุกลาม (carcinoma in situ) การเปลี่ยนเปลงในระยะก่อนเป็นมะเร็ง เนื้องอก ก้อนหรือติ่งเนื้อ
 2. ท่านเคยป่วย หรือได้รับการรักษาจากแพทย์ หรือยังรักษาต่อเนื่องด้วยโรคเอดส์ หรือมีเชื้อไวรัส HIV, โรคไวรัสตับอักเสบ ชนิด B หรือ C, ปอดอักเสบเรื้อรัง, ลำไส้ใหญ่อักเสบเรื้อรัง, ตับแข็ง, ตับอักเสบ, ปากมดลูก หรือ ช่องคลอดอักเสบเรื้อรัง
 3. ในระหว่าง 2 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยมีผลผิดปกติหรือมีผลที่ไม่อยู่ในเกณฑ์ปกติของการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (Pap Smear) การตรวจแมมโมแกรมเต้านม (Mammogram) การตรวจเต้านมด้วยเครื่องอัลตร้าซาวด์ การตรวจต่อมลูกหมาก หรือการตรวจเลือดเกี่ยวกับสารบ่งชี้มะเร็ง
 4. ในระหว่าง 3 เดือนที่ผ่านมา ท่านมีน้ำหนักตัวลดลงเท่ากับหรือมากกว่า 5 กิโลกรัมโดยไม่ทราบสาเหตุ หรือปัสสาวะมีเลือดปน ไอเรื้อรัง ถ่ายอุจจาระมีเลือดปนหรืออุจจาระเป็นสีดำ มีอาการท้องเสียหรือท้องผูกเท่ากับหรือมากกว่า 30 วัน

ข้อยกเว้นความคุ้มครองที่สำคัญ

 1. บริษัทฯพบหลักฐานทางการแพทย์ที่บ่งชี้ว่าโรคมะเร็งนั้นเป็นสภาพที่เป็นมาก่อนการทำประกัน (Pre-existing Condition)
 2. การปรากฎหรือทราบอาการของโรคมะเร็งหรือความผิดปกติที่สัมพันธ์กับโรคมะเร็ง ไม่ว่าประเภทหรือชนิดใดๆ ภายในระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) 90 วันนับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มมีผลบังคับครั้งแรก

หมายเหตุ

 • เงื่อนไขและข้อยกเว้นข้างต้นนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น โปรดศึกษารายละเอียดและข้อยกเว้นความคุ้มครองเพิ่มเติมในกรมธรรม์ประกันภัย
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง

เหตุผลของความอุ่นใจ ให้วิริยะประกันภัย ดูแลสุขภาพคุณ

บริษัทประกันวินาศภัยอันดับ 1 ของคนไทย ไม่ทิ้งคุณไปไหน

ดูแลลูกค้าด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญด้านประกันสุขภาพ

ไม่ต้องซื้อพ่วงติดกับประกันชีวิต

ค่าเบี้ยประกันสุขภาพสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้