เดือนกันยายน 2563

16 กันยายน

หลักสูตรขอต่อใบอนุญาตตัวแทน/นายหน้าประกันวินาศภัยครั้งที่4 เป็นต้นไป

ภาค : กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
สถานที่ : ณ ห้องประชุม ชฎา แกรนด์บอลรูม ชั้น 2 อาคาร 2 โรงแรมบางกอก ชฎา ถ.รัชดาภิเษก ขว./ข.ห้วยขวาง กรุงเทพฯ
เวลา : 08:30-16:30
สำหรับ : ตัวแทน
17 กันยายน

หลักสูตรขอต่อใบอนุญาตตัวแทน/นายหน้าประกันวินาศภัยครั้งที่4 เป็นต้นไป

ภาค : กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
สถานที่ : ณ ห้องประชุม ชฎา แกรนด์บอลรูม ชั้น 2 อาคาร 2 โรงแรมบางกอก ชฎา ถ.รัชดาภิเษก ขว./ข.ห้วยขวาง กรุงเทพฯ
เวลา : 08:30-16:30
สำหรับ : ตัวแทน
18 กันยายน

หลักสูตรขอต่อใบอนุญาตตัวแทน/นายหน้าประกันวินาศภัยครั้งที่4 เป็นต้นไป

ภาค : กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
สถานที่ : ณ ห้องประชุม ชฎา แกรนด์บอลรูม ชั้น 2 อาคาร 2 โรงแรมบางกอก ชฎา ถ.รัชดาภิเษก ขว./ข.ห้วยขวาง กรุงเทพฯ
เวลา : 08:30-16:30
สำหรับ : ตัวแทน