เดือนกุมภาพันธ์ 2564

17 กุมภาพันธ์

หลักสูตรขอต่อใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่1-3

ภาค : ภาคกลางและภาคตะวันตก
จังหวัด : นครปฐม
สถานที่ : ณ โรงแรมยูนิแลนด์ กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท จ.นครปฐม
เวลา : 07:00-17:00
สำหรับ : นายหน้า
18 กุมภาพันธ์

หลักสูตรขอต่อใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่1-3

ภาค : ภาคกลางและภาคตะวันตก
จังหวัด : นครปฐม
สถานที่ : ณ โรงแรมยูนิแลนด์ กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท จ.นครปฐม
เวลา : 07:00-17:00
สำหรับ : นายหน้า