เดือนเมษายน 2564

7 เมษายน

หลักสูตรขอต่อใบอนุญาตตัวแทน/นายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่4 (เป็นต้นไป)

ภาค : กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
สถานที่ : ณ ห้องประชุมประไพวิริยะพันธุ์ ชั้น 3 ถ.พระราม 4 ขว.ทุ่งมหาเมฆ ข.สาทร กรุงเทพฯ
เวลา : 07:00-17:00
สำหรับ : ตัวแทน
8 เมษายน

หลักสูตรขอต่อใบอนุญาตตัวแทน/นายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่4 (เป็นต้นไป)

ภาค : กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
สถานที่ : ณ ห้องประชุมประไพวิริยะพันธุ์ ชั้น 3 ถ.พระราม 4 ขว.ทุ่งมหาเมฆ ข.สาทร กรุงเทพฯ
เวลา : 07:00-17:00
สำหรับ : ตัวแทน
9 เมษายน

หลักสูตรขอต่อใบอนุญาตตัวแทน/นายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่4 (เป็นต้นไป)

ภาค : กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
สถานที่ : ณ ห้องประชุมประไพวิริยะพันธุ์ ชั้น 3 ถ.พระราม 4 ขว.ทุ่งมหาเมฆ ข.สาทร กรุงเทพฯ
เวลา : 07:00-17:00
สำหรับ : ตัวแทน
27 เมษายน

หลักสูตรขอต่อใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัย ครั้งที่1-3

ภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัด : นครราชสีมา
สถานที่ : ณ โรงแรมสีมาธานี อ.เมือง จ.นครราชสีมา
เวลา : 07:00-17:00
สำหรับ : ตัวแทน

หลักสูตรขอต่อใบอนุญาตตัวแทน/นายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่4 (เป็นต้นไป)

ภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัด : นครราชสีมา
สถานที่ : ณ โรงแรมสีมาธานี อ.เมือง จ.นครราชสีมา
เวลา : 07:00-17:00
สำหรับ : ตัวแทน
28 เมษายน

หลักสูตรขอต่อใบอนุญาตตัวแทน/นายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่4 (เป็นต้นไป)

ภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัด : นครราชสีมา
สถานที่ : ณ โรงแรมสีมาธานี อ.เมือง จ.นครราชสีมา
เวลา : 07:00-17:00
สำหรับ : ตัวแทน

หลักสูตรขอรับใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัย

ภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัด : นครราชสีมา
สถานที่ : ณ โรงแรมสีมาธานี อ.เมือง จ.นครราชสีมา
เวลา : 07:00-17:00
สำหรับ : ตัวแทน

หลักสูตรขอต่อใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่1-3

ภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัด : นครราชสีมา
สถานที่ : ณ โรงแรมสีมาธานี อ.เมือง จ.นครราชสีมา
เวลา : 07:00-17:00
สำหรับ : นายหน้า
29 เมษายน

หลักสูตรขอต่อใบอนุญาตตัวแทน/นายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่4 (เป็นต้นไป)

ภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัด : นครราชสีมา
สถานที่ : ณ โรงแรมสีมาธานี อ.เมือง จ.นครราชสีมา
เวลา : 07:00-17:00
สำหรับ : ตัวแทน

หลักสูตรขอต่อใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่1-3

ภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัด : นครราชสีมา
สถานที่ : ณ โรงแรมสีมาธานี อ.เมือง จ.นครราชสีมา
เวลา : 07:00-17:00
สำหรับ : นายหน้า