light 1
bgShadowTop
bg Dot
ความเป็นธรรม คือ นโยบาย
TH EN
วิริยะประกันภัย
bg content

ศูนย์ซ่อมมาตรฐาน

bg
bg left หน้าแรก / บริการลูกค้า / ศูนย์ซ่อมฯทั่วประเทศ
ผลการค้นหาศูนย์ซ่อมมาตรฐานพบ 5 รายการ

สังกัดศูนย์ฯ/สาขา
หน้า จาก 1

ศูนย์ซ่อมมาตรฐาน5

จ.เพชรบุรีแห่ง

 • 1. บจ.เบ๊เฮงหลีการช่าง
  จ.เพชรบุรี
  เจ้าของกิจการ : นายมานะชัย จิตรตั้งตรง
  ที่อยู่ : 56/1 ม.1 ต.ต้นมะม่วง ต.ต้นมะม่วง อ.เมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
  โทรศัพท์ : 0-3245-4506
  โทรสาร : 0-3245-4507
  เว็บไซต์ : -
 • 2. ร้านเพชรบุรีกระจกรถยนต์
  จ.เพชรบุรี
  เจ้าของกิจการ : นางสาวสุนทรี บุตรเคียง
  ที่อยู่ : 222/1 หมู่ที่ 1 ต.ไร่ส้ม อ.เมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
  โทรศัพท์ : 0-3240-1428
  โทรสาร : 0-3240-1429
  เว็บไซต์ : -
 • 3. อู่ท่ายางเคาะพ่นสี (รถเล็ก)
  จ.เพชรบุรี
  เจ้าของกิจการ : นายสำเริง กรุงศรีเมือง
  ที่อยู่ : 450/4 หมู่ที่ 1 ถนนเพชรเกษม ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 76130
  โทรศัพท์ : 0-3277-1144,0-3243-7479
  โทรสาร : 0-3243-7342
  เว็บไซต์ : -
 • 4. อู่ท่ายางเคาะพ่นสี (รถใหญ่)
  จ.เพชรบุรี
  เจ้าของกิจการ : นายสำเริง กรุงศรีเมือง
  ที่อยู่ : 106/4 หมู่ที่ 3 ถนนเพชรเกษม ตำบลท่ายาง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 76130
  โทรศัพท์ : 0-3243-7947
  โทรสาร : 0-3246-3315
  เว็บไซต์ : -
 • 5. อู่เบ๊เฮงหลีการช่าง (สาขาท่ายาง)
  จ.เพชรบุรี
  เจ้าของกิจการ : นายมานะชัย จิตรตั้งตรง
  ที่อยู่ : 157/9 ม.5 ถ.เพชรเกษม ต.ถ.เพชรเกษม อ.ท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 76130
  โทรศัพท์ : 0-3243-7696,0-3243-8121
  โทรสาร : 0-3246-3922
  เว็บไซต์ : -
ทั้งหมด [5] รายการ
หน้า จาก 1
Share This Book Mark Send E-Mail Print This