light 1
bgShadowTop
bg Dot
ความเป็นธรรม คือ นโยบาย
TH EN
วิริยะประกันภัย
bg content

ศูนย์ซ่อมมาตรฐาน

bg
bg left หน้าแรก / บริการลูกค้า / ศูนย์ซ่อมฯทั่วประเทศ
ผลการค้นหาศูนย์ซ่อมมาตรฐานพบ 7 รายการ

สังกัดศูนย์ฯ/สาขา
หน้า จาก 1

ศูนย์ซ่อมมาตรฐาน7

จ.สมุทรสงครามแห่ง

 • 1. บจ.รุจโอฬาร
  จ.สมุทรสงคราม
  เจ้าของกิจการ : นายสมนึก รุจโอฬาร
  ที่อยู่ : 81/1 หมู่ 9 ต.บางแก้ว อ.เมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
  โทรศัพท์ : 0-3477-3663 ถึง 5
  โทรสาร : 0-3477-3666
  เว็บไซต์ : -
 • 2. บจ.สมไชยออโต
  จ.สมุทรสงคราม
  เจ้าของกิจการ : นายสมไชย จิรถาวรอนันต์
  ที่อยู่ : 28/1 หมู่ที่ 7 ถนนสมุทรสงคราม-บางแพ ต.บางช้าง อ.อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110
  โทรศัพท์ : 0-3472-5804-5
  โทรสาร : 0-3475-1565
  เว็บไซต์ : -
 • 3. บจ.อู่สายัณห์การช่าง
  จ.สมุทรสงคราม
  เจ้าของกิจการ : นางอัญชิสา ล้ำเลิศ
  ที่อยู่ : 39/1 ม.4 ต.ลาดใหญ่ ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
  โทรศัพท์ : 0-3471-5478,08-2251-5755
  โทรสาร : 0-3471-8336
  เว็บไซต์ : -
 • 4. บจ.เอ็ม.ที.การาจ
  จ.สมุทรสงคราม
  เจ้าของกิจการ : นายพีรพัสส์ โลหชิตรานนท์
  ที่อยู่ : 1247/184 ถนนไชยพร ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
  โทรศัพท์ : 0-3470-1342
  โทรสาร : 0-3470-1342
  เว็บไซต์ : -
 • 5. วิรัชกระจกรถยนต์
  จ.สมุทรสงคราม
  เจ้าของกิจการ : นายวิรัช จงจิตต์ธาดา
  ที่อยู่ : 53/7 ซอยบางจะเกร็ง 4 ถนนธนบุรี-ปากท่อ ต.แม่กลอง อ.เมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
  โทรศัพท์ : 0-3471-4521
  โทรสาร : 0-3471-4521
  เว็บไซต์ : -
 • 6. ห้างหุ้นส่วนสามัญอู่ทิวาการาจ 2011
  จ.สมุทรสงคราม
  เจ้าของกิจการ : นางสาวไทรงาม ลูกน้ำเพชร
  ที่อยู่ : 88/8 ซ.บางจะเกร็ง 4 ถนนธนบุรี-ปากท่อ ต.แม่กลอง อ.เมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
  โทรศัพท์ : 0-3472-4060-1,08-1613-5985
  โทรสาร : -
  เว็บไซต์ : -
 • 7. อู่ทิวาการาจ 1995 (รถใหญ่)
  จ.สมุทรสงคราม
  เจ้าของกิจการ : นายกฤตธวัช วุฒิธรรมกิตติ
  ที่อยู่ : 88/8 ซอยบางจะเกร็ง 4 ถนนธนบุรี-ปากท่อ ต.แม่กลอง อ.เมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
  โทรศัพท์ : 0-3471-1034-5
  โทรสาร : 0-3471-1022
  เว็บไซต์ : -
ทั้งหมด [7] รายการ
หน้า จาก 1
Share This Book Mark Send E-Mail Print This