light 1
bgShadowTop
bg Dot
ความเป็นธรรม คือ นโยบาย
TH EN
วิริยะประกันภัย
bg content

ศูนย์ซ่อมมาตรฐาน

bg
bg left หน้าแรก / บริการลูกค้า / ศูนย์ซ่อมฯทั่วประเทศ
ผลการค้นหาศูนย์ซ่อมมาตรฐานพบ 10 รายการ

สังกัดศูนย์ฯ/สาขา
หน้า จาก 1

ศูนย์ซ่อมมาตรฐาน10

จ.สระบุรีแห่ง

 • 1. บจ.ศักดิ์การาจ สระบุรี
  จ.สระบุรี
  เจ้าของกิจการ : นางสาวสุภาพร ประเสริฐสังข์
  ที่อยู่ : 58/2 หมู่ที่ 4 ต.ปากข้าวสาร อ.เมือง จังหวัดสระบุรี 18000
  โทรศัพท์ : (036)212904,(036)212984
  โทรสาร : (036)314057
  เว็บไซต์ : -
 • 2. บจ.อู่สหะกิจหนองแค
  จ.สระบุรี
  เจ้าของกิจการ : นางกรรัชต์ จึงพานิช
  ที่อยู่ : 29 ม.11 ถ.พหลโยธิน ต.หนองไข่น้ำ อ.หนองแค จังหวัดสระบุรี 18140
  โทรศัพท์ : (036)370351-5
  โทรสาร : (036)371775
  เว็บไซต์ : -
 • 3. บจ.เสริมสวัสดิ์ ทรัค
  จ.สระบุรี
  เจ้าของกิจการ : นายฉลาด พนาวงศ์ชัย
  ที่อยู่ : 144 ม.14 ถ.พหลโยธิน ต.ห้วยขมิ้น ต.ห้วยขมิ้น อ.หนองแค จังหวัดสระบุรี 18230
  โทรศัพท์ : (036) 387-311 , (036) 387-314
  โทรสาร : (036) 387315
  เว็บไซต์ : -
 • 4. ร้านกิตติพัฒน์2005
  จ.สระบุรี
  เจ้าของกิจการ : คุณสมนึก กัญญา
  ที่อยู่ : 71/43 ม.2 ถ.มิตรภาพ ต.ตลิ่งชัน อ.เมือง จังหวัดสระบุรี 18000
  โทรศัพท์ : (036)731219,086-3075479,097-1304645
  โทรสาร : (036)731220
  เว็บไซต์ : -
 • 5. หจก.พ.พระบาทยนตรการ (รถเล็ก)
  จ.สระบุรี
  เจ้าของกิจการ : นางอ้อมทิพย์ อุยิง
  ที่อยู่ : 41/4 หมู่ที่ 9 ตำบลพุคำจาน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 18120
  โทรศัพท์ : 0-3626-6445
  โทรสาร : 0-3626-7789
  เว็บไซต์ : -
 • 6. หจก.พ.พระบาทยนตรการ (รถใหญ่)
  จ.สระบุรี
  เจ้าของกิจการ : นางอ้อมทิพย์ อุยิง
  ที่อยู่ : 41/4 หมู่ที่ 9 ตำบลพุคำจาน ต.พูคำจาน อ.พระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 18120
  โทรศัพท์ : 0-3626-6445
  โทรสาร : 0-3626-7789
  เว็บไซต์ : -
 • 7. หจก.อู่ น. พุแคเจริญยนต์
  จ.สระบุรี
  เจ้าของกิจการ : นายคำนึง เกตุชีพ
  ที่อยู่ : 53 หมู่ที่ 10 ตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 18240
  โทรศัพท์ : 0-3636-9324,0-3623-0009,0-3623-0063,64
  โทรสาร : 0-3636-9581,0-3636-0009 ต่อ 16
  เว็บไซต์ : -
 • 8. หจก.อู่กิมการช่าง
  จ.สระบุรี
  เจ้าของกิจการ : นายสุรชัย ศรีสุนทรพาณิชย์
  ที่อยู่ : 53 ม.11 ต.ห้วยขมิ้น อ.หนองแค จังหวัดสระบุรี 18230
  โทรศัพท์ : (036)-387318-9 ,0-8630-7997-3
  โทรสาร : (036)387320
  เว็บไซต์ : -
 • 9. ห้างหุ้นส่วนจำกัดสองคอนเจริญยนต์
  จ.สระบุรี
  เจ้าของกิจการ : นายสมพงษ์ อ้นจันทร์
  ที่อยู่ : 87/1 หมู่ที่ 4 ตำบลสองคอน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110
  โทรศัพท์ : 0-3624-1622,08-1071-2234
  โทรสาร : 0-3624-1622
  เว็บไซต์ : -
 • 10. ห้างหุ้นส่วนจำกัดอู่เอนกการช่าง
  จ.สระบุรี
  เจ้าของกิจการ : นายเอนก ต้อนแก้ว
  ที่อยู่ : 206 หมู่ที่ 2 ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180
  โทรศัพท์ : 0-3673-0906,08-7103-1307
  โทรสาร : 0-3673-0839
  เว็บไซต์ : -
ทั้งหมด [10] รายการ
หน้า จาก 1
Share This Book Mark Send E-Mail Print This