light 1
bgShadowTop
bg Dot
ความเป็นธรรม คือ นโยบาย
TH EN
วิริยะประกันภัย
bg content

bg
bg left หน้าแรก / ข่าวสารกิจกรรม

วิริยะประกันภัย
เสริมสร้างสังคมไทย ร่วมใจพัฒนาประเทศ

ด้วยนโยบายคุณธรรมนำทางสู่ความสำเร็จ เราตระหนักถึงความเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย ที่ต้องร่วมดูแลเอาใจใส่ และตอบแทนสังคม เราให้ความสำคัญกับเรื่องของ CSR (Corporate Social Responsibility) หรือความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคมมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของคนในสังคม เพื่อสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน "วิริยะประกันภัย" จึงได้จัดกิจกรรมและโครงการต่างๆ เพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง และครอบคลุมในทุกๆ ด้าน


Share This Book Mark Send E-Mail Print This

> โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)
x