light 1
bgShadowTop
bg Dot
ความเป็นธรรม คือ นโยบาย
TH EN
วิริยะประกันภัย
bg content

วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

bg
bg left หน้าแรก / เกี่ยวกับเรา / วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

quot Open เป็นบริษัทประกันวินาศภัยที่มั่นคง
โปร่งใส จริงใจ และเป็นธรรม quot Close

พันธกิจ

quot Open ให้บริการที่สร้างความอบอุ่น และพึงพอใจ
จากเครือข่ายที่ครบวงจรทั่วประเทศ
ด้วยกระบวนงานที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
โดยทีมงานที่มีจรรยาบรรณ เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจได้ quot Close
Share This Book Mark Send E-Mail Print This

ข่าวสารประชาสัมพันธ์วิริยะประกันภัย จัดโครงการอบรมเสริมความรู้ ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ รุ่นที่ 345 (ปรับปรุง : 27 ก.ย. 2561)


วิริยะประกันภัย คว้า 5 รางวัล จากสำนักงาน คปภ. ในพิธีมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร ประจำปี 2561 (ปรับปรุง : 11 ก.ย. 2561)


วิริยะประกันภัย ร่วมสนับสนุนงานสัมมนา ระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (ปรับปรุง : 05 ก.ย. 2561)


วิริยะประกันภัย จัดแรลลี่ สานสัมพันธ์ ตัวแทน/นายหน้า (ปรับปรุง : 30 ส.ค. 2561)


วิริยะประกันภัย ร่วมกับ สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี จัดอบรมเสริมความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนภูมิภาค รุ่นที่ 144 (ปรับปรุง : 30 ส.ค. 2561)