light 1
bgShadowTop
bg Dot
ความเป็นธรรม คือ นโยบาย
TH EN
วิริยะประกันภัย
bg content

วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

bg
bg left หน้าแรก / เกี่ยวกับเรา / วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

quot Open เป็นบริษัทประกันวินาศภัยที่มั่นคง
โปร่งใส จริงใจ และเป็นธรรม quot Close

พันธกิจ

quot Open ให้บริการที่สร้างความอบอุ่น และพึงพอใจ
จากเครือข่ายที่ครบวงจรทั่วประเทศ
ด้วยกระบวนงานที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
โดยทีมงานที่มีจรรยาบรรณ เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจได้ quot Close
Share This Book Mark Send E-Mail Print This

ข่าวสารประชาสัมพันธ์นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมบูธกิจกรรมวิริยะประกันภัย โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน “ปีใหม่ ปลอดภัยเมาไม่ขับ” (ปรับปรุง : 02 ม.ค. 2563)


วิริยะฯ-คปภ. ดวลแข้งกระชับมิตร “ฟุตบอลประเพณี เชื่อมความสัมพันธ์ ครั้งที่ 7” (ปรับปรุง : 02 ม.ค. 2563)


วิริยะประกันภัย ผนึกภาครัฐและภาคประชาสังคมอำเภอนาดี ร่วมบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนนสายรอง (ปรับปรุง : 02 ม.ค. 2563)


วิริยะประกันภัย มอบอุปกรณ์จราจร สนับสนุนการปฏิบัติงานตำรวจ สน.มีนบุรี (ปรับปรุง : 02 ม.ค. 2563)


ขุนพลเคลมวิริยะประกันภัย คว้าคะแนนสูงสุด 3 อันดับ โครงการอบรมหลักสูตรการจัดการสินไหมทดแทนรถยนต์ รุ่นที่ 2 (ปรับปรุง : 24 ธ.ค. 2562)