safety.png

ไปต่อใบขับขี่ชนิด 5 ปี ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

Post on February, 20 2017

ไปต่อใบขับขี่ชนิด 5 ปี ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง


ตอนที่แล้วได้พูดถึงขั้นตอนการต่ออายุใบขับขี่จากชนิดชั่วคราว 2 ปี เป็นชนิด 5 ปีไปแล้วนะคะ ย้ำอีกครั้งนะคะว่าใบขับขี่ในปัจจุบันได้ยกเลิกแบบตลอดชีพและใช้ชนิด 5 ปีทดแทน เพราะฉะนั้นเราจะมีนัดกับกรมการขนส่งทางบกทุกๆ 5 ปี สำหรับผู้ที่ใช้รถเป็นพาหนะในการเดินทางประจำอยู่แล้วก็คงไม่มีปัญหาอะไรเท่าไหร่ แต่สำหรับผู้ที่นานๆใช้ทีก็ต้องหมั่นตรวจสอบวันหมดอายุหน้าใบขับขี่อยู่เสมอนะคะ 


เช่นกันกับ ใบขับขี่ชนิดชั่วคราว คือ หากไม่ต่ออายุหลังจากบัตรหมดอายุเกิน 1 ปี จะต้องเสียค่าปรับ แถมยังต้องเข้าทดสอบขับรถใหม่ ซึ่งก็คงไม่น่าจะเป็นเรื่องที่ดีเท่าไหร่ใช่มั้ยคะ นอกจากจะเสียเวลาในการมาติดต่อที่กรมการขนส่งทางบกเพิ่มขึ้นแล้ว (เพราะต้องเพิ่มเวลาทดสอบขับรถด้วย) ยังเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดความผิดพลาดระหว่างการทดสอบอีก ซึ่งปัจจุบันสนามสอบภาคปฏิบัติหลายสนามโดยเฉพาะที่ สำนักงานขนส่งในกรุงเทพและปริมณฑล ได้ทำการเปลี่ยนระบบการตรวจการทดสอบจากการใช้เจ้าหน้าที่ มาเป็นระบบอิเลกทรอนิกส์ โดยใช้เซนเซอร์เป็นตัววัดการทดสอบ เรียกได้ว่าถ้าเกิดพลาดพลั้งขึ้นมาก็หมดสิทธิ์อุทรณ์ร้อยเปอร์เซนต์คะ


ที่กล่าวมาทั้งหมดก็ไม่ไดมีเจตนาจะข่มขู่แต่อย่างใดนะคะ เพียงแต่ไม่อยากให้ท่านผู้ใช้รถใช้ถนนละเลยหรือมองข้ามกับเรื่องพื้นฐาน ที่อาจจะทำให้เราต้องเสียเวลาอันมีค่าไปกับความวุ่นวายและปวดเศียรเวียนเกล้าในการที่จะต้องลางานทั้งวันเพื่อไปจัดการให้เรียบร้อย ซึ่งถ้าไปต่อใบอนุญาตตามกำหนดแล้วรับรองได้เลยว่าใช้เวลาไม่เกินครึ่งวัน ท่านก็จะได้รับใบขับขี่ใบใหม่ที่ต่ออายุเรียบร้อยแล้วไปพกไว้ให้อุ่นใจอย่างแน่นอนคะ


สำหรับขั้นตอนการต่อใบอนุญาตชนิด 5 ปี เป็น 5 ปี มี ขั้นตอนดังนี้


เอกสารที่ต้องเตรียม
1.ใบขับขี่รถยนต์ชนิด 5 ปีใบเดิม
2. บัตรประชาชนฉบับจริง พร้อมสำเนา


ขั้นตอนต่อไปเมื่อเอกสารพร้อมแล้วมีดังนี้คะ
ขั้นที่ 1 ตรวจสอบเอกสาร และออกคำขอ โดยให้ไปที่ฝ่ายทะเบียนใบอนุญาตของแต่ละสำนักงาน ยื่นเอกสารให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ จากนั้นเจ้าหน้าที่จะทำการออกใบคำขอให้ จากนั้นก็นั่งรอเรียกชื่อต่อไปคะ
ขั้นที่ 2 ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ก็เป็นขั้นตอนเดียวกันกับตอนที่เราทดสอบเพื่อขอรับใบขับขี่คะ คือ ทดสอบการมองเห็นสี     สายตาทางลึก  ทางกว้าง  ทดสอบปฏิกิริยาเท้า การทดสอบนี้ก็เพื่อเป็นการวัดสมรรถภาพ ณ ปัจจุบัน ว่ายังคงมีความพร้อมในการขับขี่อยู่หรือไม่
ขั้นที่ 3 อบรมภาคทฤษฎีจำนวน 1 ชม. เพื่อเป็นการทบทวนมารยาทในการใช้รถใช้ถนน รวมไปถึงกฎจราจรต่างๆ

ขั้นที่ 4  ชำระค่าธรรมเนียม / ถ่ายรูปพิมพ์ใบขับขี่ / จ่ายใบขับขี่   หลังจากผ่านการทดสอบทั้งหมดแล้ว เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ไปที่ช่องชำระค่าธรรมเนียม เพื่อถ่ายรูปติดบัตรและชำระค่าธรรมเนียม 505 บาท ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะ 


จากตอนที่แล้วซึ่งกล่าวถึงการเปลี่ยนใบอนุญาตจากชนิดชั่วคราว 2 ปี เป็นชนิด 5 ปี กับ การต่อใบอนุญาตจากชนิด 5 ปี เป็น 5 ปี มีความแตกต่างที่เห็นได้ชัดเจนอยู่ 2 จุดใหญ่ๆ คือ


1. การเปลี่ยนใบอนุญาตจากชนิดชั่วคราว 2 ปี เป็นชนิด 5 ปี  ต้องใช้ใบรับรองแพทย์เป็นหลักฐานประกอบการยื่นเอกสาร ในขณะที่การต่อใบอนุญาตจากชนิด 5 ปี เป็น 5 ปี ไม่ต้องใช้
2. การเปลี่ยนใบอนุญาตจากชนิดชั่วคราว 2 ปี เป็นชนิด 5 ปี  จะไม่มีการอบรมภาคทฤษฎี ในขณะที่การต่อใบอนุญาตจากชนิด 5 ปี เป็น 5 ปี จะต้องเข้าอบรมภาคทฤษฎีเป็นเวลา 1 ชม. ค่ะ


ประเพณีโล้ชิงช้าชาวอาข่า


ตะลุยชิมของกินรสเด็ด ตลาดน้ำลำพญา


อุไร ห่านพะโล้ อร่อยยาวนานกว่า 60 ปี


วัดพระธาตุลำปางหลวง ชมงานศิลป์ระดับสุดยอดของล้านนา


อ้วนบะกุ๊ดเต๋


เปิดรับความสุขที่ “ไร่ปลูกรัก”


Woodbrook คาเฟ่เรียบเท่ห์ ริมเจ้าพระยา