light 1
bgShadowTop
bg Dot
ความเป็นธรรม คือ นโยบาย
TH EN
วิริยะประกันภัย
bg content

ประกันอุบัติเหตุ และสุขภาพ

bg

ผลิตภัณฑ์ประกันภัย/ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ

ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม "อุ่นใจ"

การประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม "อุ่นใจ" จะช่วยบรรเทาภาระทางการเงิน ในกรณีที่ผู้ทำประกัน
อุบัติเหตุเสียชีวิตสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ หรือได้รับบาดเจ็บอันเนื่องจากอุบัติเหตุ
รวมถึงการถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย ด้วยความคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง
ทั่วโลก โดยมีให้เลือกทั้งประกันอุบัติเหตุกลุ่มปกติ (อุ่นใจ 24 ชั่วโมง) และสำหรับครอบครัว

เหมาะสำหรับ

  • บุคคลทั่วไป อายุ 5-60 ปี
  • กลุ่มบริษัทที่ต้องการทำประกันให้แก่พนักงาน

ทรัพย์สินที่เอาประกัน/วัตถุที่เอาประกัน

  • ตัวบุคคล

ความคุ้มครอง

ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม "อุ่นใจ" มีความคุ้มครองทั้งหมด 2 แผน ให้ผู้ทำประกันได้เลือกความคุ้มครองตามความเหมาะสม

  *(อบ.1 คือ การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ/สายตา การทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง)
**(อบ.2 จะให้ความคุ้มครองเพิ่มจาก อบ.1 คือ การสูญเสียนิ้ว การสูญเสียการรับฟังเสียง/การพูดออกเสียง และการทุพพลภาพถาวรบางส่วน)

ระยะเวลาความคุ้มครอง

หมายเหตุ

  • ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องมีอายุระหว่าง 5-60 ปี
  • ผู้ทำประกันจะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์ ไม่มีอวัยวะส่วนใดบกพร่องหรือพิการ
  • ในกรณี PA ครอบครัว ผู้ที่ได้รับความคุ้มครองต้องเป็นบุคคลในครอบครัวเท่านั้น

*ข้อความที่ปรากฎนี้เป็นเพียงสรุปความคุ้มครองสาระสำคัญเท่านั้น หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อบริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)   หรือติดต่อตัวแทนประกันภัยของท่าน

ค้นหารายชื่อสถานพยาบาลคู่สัญญาฯ คลิกที่นี่

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 02-422-8888 และ อีเมล์ AH_CS@viriyah.co.th

Share This Book Mark Send E-Mail Print This

ผลิตภัณฑ์ประกันภัย

ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ
ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล "อุ่นใจ" ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม "อุ่นใจ" ประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล อุ่นใจรักษ์ โกลด์ เหมาจ่ายต่อครั้ง ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางส่วนบุคคล ประกันภัยท่องเที่ยวสุขใจ ประกันภัยอุบัติเหตุโครงการเอื้ออารี ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลสำหรับรายย่อย (ไมโคร อินชัวรันส์) ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลเอื้ออารีสำหรับรายย่อย (ไมโคร อินชัวรันส์) ประกันภัยอุบัติเหตุ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประกันภัยอุบัติเหตุประเภทผู้ขับขี่และผู้โดยสารไม่ระบุชื่อ ประกันภัยอุบัติเหตุประเภทผู้ขับขี่ไม่ระบุชื่อ ประกันภัยโรคมะเร็ง ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพบุคคล ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพกลุ่ม ประกันภัยสำหรับผู้เล่นกอล์ฟ ประกันภัย 200 สำหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ ประกันภัยอุบัติเหตุขับขี่สุขใจ
ประกันภัยสำหรับธุรกิจและความรับผิด
ประกันอัคคีภัยทั่วไป ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางสำหรับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ประกันภัยผู้โดยสารเรือสำหรับโดยสาร ประกันภัยสำหรับเงิน ประกันภัยป้ายโฆษณา ประกันภัยธุรกิจปลอดภัย ประกันภัยร้านทอง ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ประกันภัยผู้ตรวจสอบอาคาร ประกันภัยกิจการควบคุมประเภทที่ 3 (ปั๊มน้ำมัน) ประกันภัยความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าไม่ปลอดภัย ประกันภัยด้านความรับผิดผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ ประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิดในการติดตั้งเครื่องจักร ประกันภัยหม้อกำเนิดไอน้ำและถังอัดความดัน ประกันภัยเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิดของผู้รับเหมา ประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิดของเครื่องมือและเครื่องจักรของผู้รับเหมา ประกันภัยเครื่องจักร
> โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)
x
12