light 1
bgShadowTop
bg Dot
ความเป็นธรรม คือ นโยบาย
TH EN
วิริยะประกันภัย
bg content

ประกันอุบัติเหตุ และสุขภาพ

bg
home หน้าแรก / ผลิตภัณฑ์ประกันภัย / ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ / ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลเอื้ออารีสำหรับรายย่อย (ไมโคร อินชัวรันส์)

ผลิตภัณฑ์ประกันภัย/ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ

ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลเอื้ออารีสำหรับรายย่อย (Micro Insurance)

ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลเอื้ออารีสำหรับรายย่อยนั้น แตกต่างจากประกันอุบัติเหตุ
โครงการเอื้ออารี โดยเพิ่มเติมความคุ้มครองในกรณีที่คู่สมรสเกิดอุบัติเหตุในคราว
เดียวกัน และคุ้มครองค่าปลงศพ ดังนั้นเบี้ยประกันจะสูงขึ้นเพียงเล็กน้อย แต่ความคุ้มครอง
ก็เพิ่มขึ้นด้วยเช่นเดียวกันเหมาะสำหรับ

 • บุคคลทั่วไป อายุระหว่าง 15-60 ปี

ทรัพย์สินที่เอาประกัน/วัตถุที่เอาประกัน

 • ตัวบุคคล

ความคุ้มครอง

 • คุ้มครองการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ รวมทั้งขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ หรือถูกฆาตกรรมลอบทำร้ายร่างกาย
 • คุ้มครองการสูญเสียการรับฟัง การพูดออกเสียง หรือการสูญเสียอวัยวะเฉพาะนิ้วมือนิ้วเท้า รวมทั้งขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ หรือถูกฆาตกรรมลอบทำร้ายร่างกาย
 • คุ้มครองกรณีผู้เอาประกันภัยและคู่สมรสประสบอุบัติเหตุคราวเดียวกัน
 • คุ้มครองค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย (ระยะเวลารอคอย 90 วัน)
 • ขยายความคุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากเหตุการณ์หรือสืบเนื่องจากเหตุการณ์การก่อการร้าย

ระยะเวลาความคุ้มครอง

หมายเหตุ

 • สามารถซื้อได้ 1 คน/1 กรมธรรม์เท่านั้น
 • ผู้ขอเอาประกันภัยต้องไม่มีความผิดปกติที่ร้ายแรงทางร่างกายหรือจิตใจ (พิการแขนขา สายตา อัมพฤกษ์ อัมพาต หรือวิกลจริต)
 • สงวนสิทธิ์ไม่รับประกันสำหรับลูกค้าโครงการ ธกส. ซึ่งทำประกันที่มีความคุ้มครองค่าปลงศพ ตามแผนความคุ้มครองอื่นๆ กับบริษัทฯ อยู่แล้ว
 • บริษัทฯ จำกัดความรับผิดรวมสำหรับความคุ้มครอง ข้อ 1 และ ข้อ 2 รวมกันสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท

*ข้อความที่ปรากฎนี้เป็นเพียงสรุปความคุ้มครองสาระสำคัญเท่านั้น หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อบริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)   หรือติดต่อตัวแทนประกันภัยของท่าน

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 0-2129-8888

โทรสาร : 0-2239-1347 (งานรับประกัน),0-2239-1326 (งานสินไหม)


คุณนพวรรณ พัดเจริญ (งานรับประกัน) เบอร์ต่อ 7651 personal_insure@viriyah.co.th
คุณศิริวรรณ ภู่ทอง (งานรับประกัน) เบอร์ต่อ 7647
คุณสลักจิต ทั่งทอง (งานรับประกัน) เบอร์ต่อ 7745
งานสินไหมทดแทน 0-2422-8888 AH_CS@viriyah.co.th
แผนกลูกค้าสัมพันธ์ 0-2422-8888 AH_CS@viriyah.co.th
Share This Book Mark Send E-Mail Print This

ผลิตภัณฑ์ประกันภัย

ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ
ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล "อุ่นใจ" ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม "อุ่นใจ" ประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล อุ่นใจรักษ์ โกลด์ เหมาจ่ายต่อครั้ง ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางส่วนบุคคล ประกันภัยท่องเที่ยวสุขใจ ประกันภัยอุบัติเหตุโครงการเอื้ออารี ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลสำหรับรายย่อย (ไมโคร อินชัวรันส์) ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลเอื้ออารีสำหรับรายย่อย (ไมโคร อินชัวรันส์) ประกันภัยอุบัติเหตุ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประกันภัยอุบัติเหตุประเภทผู้ขับขี่และผู้โดยสารไม่ระบุชื่อ ประกันภัยอุบัติเหตุประเภทผู้ขับขี่ไม่ระบุชื่อ ประกันภัยโรคมะเร็ง ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพบุคคล ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพกลุ่ม ประกันภัยสำหรับผู้เล่นกอล์ฟ ประกันภัย 200 สำหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ ประกันภัยอุบัติเหตุขับขี่สุขใจ
ประกันภัยสำหรับธุรกิจและความรับผิด
ประกันอัคคีภัยทั่วไป ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางสำหรับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ประกันภัยผู้โดยสารเรือสำหรับโดยสาร ประกันภัยสำหรับเงิน ประกันภัยป้ายโฆษณา ประกันภัยธุรกิจปลอดภัย ประกันภัยร้านทอง ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ประกันภัยผู้ตรวจสอบอาคาร ประกันภัยกิจการควบคุมประเภทที่ 3 (ปั๊มน้ำมัน) ประกันภัยความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าไม่ปลอดภัย ประกันภัยด้านความรับผิดผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ ประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิดในการติดตั้งเครื่องจักร ประกันภัยหม้อกำเนิดไอน้ำและถังอัดความดัน ประกันภัยเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิดของผู้รับเหมา ประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิดของเครื่องมือและเครื่องจักรของผู้รับเหมา ประกันภัยเครื่องจักร

ข่าวสารประชาสัมพันธ์วิริยะประกันภัย ร่วมกับ เคาน์เตอร์เซอร์วิส แถมฟรี ประกันแพ้วัคซีนโควิด-19 (ปรับปรุง : 17 มี.ค. 2564)


วิริยะประกันภัย “ชวนตรวจรถฟรี” ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 (ปรับปรุง : 15 มี.ค. 2564)


วิริยะประกันภัย มอบประกันอุบัติเหตุ (PA) ตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริ ทุนประกันรวม 47.7 ล้านบาท (ปรับปรุง : 14 มี.ค. 2564)


วิริยะประกันภัย ประกาศแผนปี 64 เดินหน้าปรับสถาปัตยกรรมไอที มุ่งพัฒนาองค์รวมประสบการณ์เพื่อเป็นหนึ่งในใจลูกค้าตลอดกาล (ปรับปรุง : 12 มี.ค. 2564)


วิริยะประกันภัยเปิดเกมรุกปี 64 เลือก 3 บริษัทซอฟต์แวร์ระดับโลก ปรับสถาปัตยกรรมไอทีเพื่อความเป็นหนึ่งในใจลูกค้าตลอดกาล (ปรับปรุง : 10 มี.ค. 2564)
> โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)
x
18