light 1
bgShadowTop
bg Dot
ความเป็นธรรม คือ นโยบาย
TH EN
วิริยะประกันภัย
bg content

ประกันอุบัติเหตุ และสุขภาพ

bg
home หน้าแรก / ผลิตภัณฑ์ประกันภัย / ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ / ประกันภัยอุบัติเหตุประเภทผู้ขับขี่และผู้โดยสารไม่ระบุชื่อ

ผลิตภัณฑ์ประกันภัย/ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ

ประกันภัยอุบัติเหตุประเภทผู้ขับขี่และผู้โดยสารไม่ระบุชื่อ

เนื่องจากสถิติของการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนนนับวันจะเพิ่มมากขึ้น
ดังนั้นบริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) จึงเสนอประกันภัยอุบัติเหตุ
ประเภทผู้ขับขี่และผู้โดยสารไม่ระบุชื่อ เพื่อให้ความคุ้มครองผู้ขับขี่และผู้โดยสาร
ในขณะที่อยู่ในยานพาหนะที่ได้แจ้งไว้ ในกรณีที่ผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารเกิด
อุบัติเหตุส่งผลให้เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง อีกทั้ง
ยังครอบคลุมถึงค่ารักษาพยาบาลเมื่อได้รับบาดเจ็บอีกด้วยเหมาะสำหรับ

  • บุคคลทั่วไป ที่ขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล และรวมถึงรถสาธารณะ

ทรัพย์สินที่เอาประกัน/วัตถุที่เอาประกัน

  • ตัวบุคคล

ความคุ้มครอง

  • คุ้มครองสำหรับรถยนต์ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง
  • คุ้มครองสำหรับรถโดยสารส่วนบุคคล ใช้ประจำโรงงาน ห้างหุ้นส่วน โรงเรียน มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล
  • คุ้มครองสำหรับรถใช้บริการท่องเที่ยว ไม่ใช่เพื่อการเช่า
  • คุ้มครองสำหรับรถบรรทุกตั้งแต่ 6 ล้อขึ้นไป

ระยะเวลาความคุ้มครอง

หมายเหตุ

  • คุ้มครองผู้ที่มีอายุ 3 – 70 ปี ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี จะได้รับความคุ้มครองเพียงครึ่งหนึ่งของทุนประกัน
  • ทำประกันพร้อมกัน 3 คันขึ้นไป มีส่วนลดหมู่ 10%
  • กรณีมีประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจไว้กับบริษัทได้รับส่วนลดพิเศษ 10%

*ข้อความที่ปรากฎนี้เป็นเพียงสรุปความคุ้มครองสาระสำคัญเท่านั้น หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อบริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)   หรือติดต่อตัวแทนประกันภัยของท่าน

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 02-422-8888 และ อีเมล์ AH_CS@viriyah.co.th

Share This Book Mark Send E-Mail Print This

ผลิตภัณฑ์ประกันภัย

ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ
ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล "อุ่นใจ" ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม "อุ่นใจ" ประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล อุ่นใจรักษ์ โกลด์ เหมาจ่ายต่อครั้ง ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางส่วนบุคคล ประกันภัยท่องเที่ยวสุขใจ ประกันภัยอุบัติเหตุโครงการเอื้ออารี ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลสำหรับรายย่อย (ไมโคร อินชัวรันส์) ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลเอื้ออารีสำหรับรายย่อย (ไมโคร อินชัวรันส์) ประกันภัยอุบัติเหตุ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประกันภัยอุบัติเหตุประเภทผู้ขับขี่และผู้โดยสารไม่ระบุชื่อ ประกันภัยอุบัติเหตุประเภทผู้ขับขี่ไม่ระบุชื่อ ประกันภัยโรคมะเร็ง ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพบุคคล ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพกลุ่ม ประกันภัยสำหรับผู้เล่นกอล์ฟ ประกันภัย 200 สำหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ ประกันภัยอุบัติเหตุขับขี่สุขใจ
ประกันภัยสำหรับธุรกิจและความรับผิด
ประกันอัคคีภัยทั่วไป ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางสำหรับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ประกันภัยผู้โดยสารเรือสำหรับโดยสาร ประกันภัยสำหรับเงิน ประกันภัยป้ายโฆษณา ประกันภัยธุรกิจปลอดภัย ประกันภัยร้านทอง ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ประกันภัยผู้ตรวจสอบอาคาร ประกันภัยกิจการควบคุมประเภทที่ 3 (ปั๊มน้ำมัน) ประกันภัยความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าไม่ปลอดภัย ประกันภัยด้านความรับผิดผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ ประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิดในการติดตั้งเครื่องจักร ประกันภัยหม้อกำเนิดไอน้ำและถังอัดความดัน ประกันภัยเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิดของผู้รับเหมา ประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิดของเครื่องมือและเครื่องจักรของผู้รับเหมา ประกันภัยเครื่องจักร
> โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)
x
21