light 1
bgShadowTop
bg Dot
ความเป็นธรรม คือ นโยบาย
TH EN
วิริยะประกันภัย
bg content

ประกันอุบัติเหตุ และสุขภาพ

bg
home หน้าแรก / ผลิตภัณฑ์ประกันภัย / ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ / ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพบุคคล

ผลิตภัณฑ์ประกันภัย/ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ

ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพบุคคล

ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพบุคคล ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้น
จากการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ในวงเงินสูงสุดถึง 700,000 บาท
ไม่ต้องตรวจสุขภาพก่อนทำประกัน จ่ายค่ารักษาพยาบาลตามจริง คุ้มครองการเสียชีวิต
และพิการ คุ้มครองทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกเหมาะสำหรับ

บุคคลทั่วไป

 • อายุ 5-55 ปี (อายุ 56 - 65 ปี เฉพาะการต่ออายุเท่านั้น)
 • ชาวไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย และชาวต่างชาติที่มีใบอนุญาตให้อาศัยอยู่ในประเทศไทย

ทรัพย์สินที่เอาประกัน/วัตถุที่เอาประกัน

 • ตัวบุคคล

ความคุ้มครอง

ผู้ป่วยใน
 • คุ้มครองการเข้ารักษาในฐานะผู้ปวยใน
 • คุ้มครองการรักษาโดยการผ่าตัด
 • คุ้มครองการดูแลโดยแพทย์ต่อวัน
ผู้ป่วยนอก
 • คุ้มครองการรักษาในฐานะผู้ป่วยนอก
อุบัติเหตุส่วนบุคคล
 • คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟัง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวรโดยสิ้นเชิง (อบ.2)


* ผู้เอาประกันต้องซื้อความคุ้มครองแบบผู้ป่วยในก่อน จึงจะสามารถซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมแบบผู้ป่วยนอกได้

* สามารถตรวจสอบแผนประกันภัยที่เหมาะสมกับท่านได้จากเจ้าหน้าที่บริษัทฯ

* ผู้เอาประกันเลือกแผนความคุ้มครองได้ไม่เกิน 1 แผน

* กรณีผู้เยาว์ บิดาหรือมารดาจะต้องเลือกทำประกันแผนเดียวกัน หรือเลือกแผนที่สูงกว่า

ระยะเวลาความคุ้มครอง

หมายเหตุ

 • ไม่ต้องตรวจสุขภาพ ผู้เอาประกันภัยต้องแถลงสุขภาพตามแบบฟอร์มของบริษัท
 • กรณีผู้เอาประกันเป็นผู้เยาว์อายุตั้งแต่ 5 – 15 ปี ต้องมีบิดาหรือมารดาทำประกันภัยร่วมด้วยอย่างน้อย 1 คน
 • ไม่เป็นผู้ที่กำลังป่วย หรือเคยป่วยเป็นโรคร้ายแรง
 • กรณีป่วยไข้ซึ่งต้องเข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยใน บริษัทจะเริ่มความคุ้มครองหลังจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับใช้แล้วเป็นเวลา 30 วัน
 • กรณีที่เกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินเริ่มคุ้มครองทันที


*ข้อความที่ปรากฎนี้เป็นเพียงสรุปความคุ้มครองสาระสำคัญเท่านั้น หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อบริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)   หรือติดต่อตัวแทนประกันภัยของท่าน

ค้นหารายชื่อสถานพยาบาลคู่สัญญาฯ คลิกที่นี่

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 02-422-8888 และ อีเมล์ AH_CS@viriyah.co.th

Share This Book Mark Send E-Mail Print This

ผลิตภัณฑ์ประกันภัย

ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ
ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล "อุ่นใจ" ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม "อุ่นใจ" ประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล อุ่นใจรักษ์ โกลด์ เหมาจ่ายต่อครั้ง ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางส่วนบุคคล ประกันภัยท่องเที่ยวสุขใจ ประกันภัยอุบัติเหตุโครงการเอื้ออารี ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลสำหรับรายย่อย (ไมโคร อินชัวรันส์) ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลเอื้ออารีสำหรับรายย่อย (ไมโคร อินชัวรันส์) ประกันภัยอุบัติเหตุ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประกันภัยอุบัติเหตุประเภทผู้ขับขี่และผู้โดยสารไม่ระบุชื่อ ประกันภัยอุบัติเหตุประเภทผู้ขับขี่ไม่ระบุชื่อ ประกันภัยโรคมะเร็ง ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพบุคคล ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพกลุ่ม ประกันภัยสำหรับผู้เล่นกอล์ฟ ประกันภัย 200 สำหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ ประกันภัยอุบัติเหตุขับขี่สุขใจ
ประกันภัยสำหรับธุรกิจและความรับผิด
ประกันอัคคีภัยทั่วไป ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางสำหรับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ประกันภัยผู้โดยสารเรือสำหรับโดยสาร ประกันภัยสำหรับเงิน ประกันภัยป้ายโฆษณา ประกันภัยธุรกิจปลอดภัย ประกันภัยร้านทอง ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ประกันภัยผู้ตรวจสอบอาคาร ประกันภัยกิจการควบคุมประเภทที่ 3 (ปั๊มน้ำมัน) ประกันภัยความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าไม่ปลอดภัย ประกันภัยด้านความรับผิดผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ ประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิดในการติดตั้งเครื่องจักร ประกันภัยหม้อกำเนิดไอน้ำและถังอัดความดัน ประกันภัยเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิดของผู้รับเหมา ประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิดของเครื่องมือและเครื่องจักรของผู้รับเหมา ประกันภัยเครื่องจักร
> โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)
x
24