light 1
bgShadowTop
bg Dot
ความเป็นธรรม คือ นโยบาย
TH EN
วิริยะประกันภัย
bg content

ประกันอุบัติเหตุ และสุขภาพ

bg
home หน้าแรก / ผลิตภัณฑ์ประกันภัย / ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ / ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพกลุ่ม

ผลิตภัณฑ์ประกันภัย/ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ

ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพกลุ่ม

ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพกลุ่ม มีไว้สำหรับการจัดสรรสวัสดิการให้แก่พนักงาน
ประจำในองค์กรธุรกิจทั้งภาครัฐและเอกชน โดยให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้น
จากการเจ็บป่วย หรือบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ เพื่อขวัญและกำลังใจที่ดีของพนักงานในองค์กร
เหมาะสำหรับ

 • นิติบุคคล เพื่อให้ความคุ้มครองแก่พนักงาน

ทรัพย์สินที่เอาประกัน/วัตถุที่เอาประกัน

 • ตัวบุคคล

ความคุ้มครอง

ผู้ป่วยใน
 • คุ้มครองการเข้ารักษาในฐานะผู้ปวยใน
 • คุ้มครองการรักษาโดยการผ่าตัด
 • คุ้มครองการดูแลโดยแพทย์ต่อวัน
ผู้ป่วยนอก
 • คุ้มครองการรักษาในฐานะผู้ป่วยนอก
อุบัติเหตุส่วนบุคคล
 • คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟัง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวรโดยสิ้นเชิง (อบ.2)

* อัตราเบี้ยสำหรับธุรกิจที่มีความเสี่ยงไม่เกินอาชีพชั้น 2
   ชั้น 1 ปฏิบัติงานภายในสำนักงาน
   ชั้น 2 ปฏิบัติงานภายนอกสำนักงานเป็นครั้งคราว

* อายุพนักงานไม่เกิน 60 ปี (ผู้สมัครเข้าก่อน 60 ปี สามารถต่ออายุได้ถึง 65 ปี)

* อายุเฉลี่ยของพนักงานทั้งหมดไม่เกิน 40 ปี

* ผู้เอาประกันต้องซื้อความคุ้มครองแบบผู้ป่วยในก่อน จึงจะสามารถซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมแบบผู้ป่วยนอกได้

* สามารถตรวจสอบแผนประกันภัยที่เหมาะสมกับท่านได้จากเจ้าหน้าที่บริษัทฯ

ระยะเวลาความคุ้มครอง

หมายเหตุ

 • สำหรับธุรกิจที่มีจำนวนพนักงาน 10- 50 คน
 • สำหรับธุรกิจที่มีจำนวนพนักงานมากกว่า 50 คนขึ้นไป ติดต่อบริษัทฯ เพื่อทำข้อเสนอราคาใหม่
 • ไม่ต้องตรวจสุขภาพ ผู้เอาประกันภัยต้องแถลงสุขภาพตามแบบฟอร์มของบริษัท
 • กรณีป่วยไข้ซึ่งต้องเข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยใน บริษัทจะเริ่มความคุ้มครองหลังจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับใช้แล้วเป็นเวลา 30 วัน
 • กรณีที่เกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินเริ่มคุ้มครองทันที


*ข้อความที่ปรากฎนี้เป็นเพียงสรุปความคุ้มครองสาระสำคัญเท่านั้น หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อบริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)   หรือติดต่อตัวแทนประกันภัยของท่าน

ค้นหารายชื่อสถานพยาบาลคู่สัญญาฯ คลิกที่นี่

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 0-2129-8888

โทรสาร : 0-2641-3217 (งานรับประกัน),0-2641-3216 (งานสินไหม)


ลูกค้าตรง (direct) ติดต่อคุณพิไลพร จุฬารัตน์ เบอร์ต่อ 7862 health_marketing@viriyah.co.th
ช่องทางสาขา/ตัวแทน ติดต่อคุณวรา / คุณดอกแก้ว    
คุณวรา บูริวงษ์ (งานรับประกัน) เบอร์ต่อ 7646 หรือ สายตรงโทร 0-2129-7646      
คุณดอกแก้ว เล็กมนตรา (งานรับประกัน) เบอร์ต่อ 7669 หรือ สายตรงโทร 0-2129-7669  
งานสินไหมทดแทน 0-2422-8888 AH_CS@viriyah.co.th
แผนกลูกค้าสัมพันธ์ 0-2422-8888 AH_CS@viriyah.co.th
Share This Book Mark Send E-Mail Print This

ผลิตภัณฑ์ประกันภัย

ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ
ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล "อุ่นใจ" ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม "อุ่นใจ" ประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล อุ่นใจรักษ์ โกลด์ เหมาจ่ายต่อครั้ง ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางส่วนบุคคล ประกันภัยท่องเที่ยวสุขใจ ประกันภัยอุบัติเหตุโครงการเอื้ออารี ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลสำหรับรายย่อย (ไมโคร อินชัวรันส์) ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลเอื้ออารีสำหรับรายย่อย (ไมโคร อินชัวรันส์) ประกันภัยอุบัติเหตุ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประกันภัยอุบัติเหตุประเภทผู้ขับขี่และผู้โดยสารไม่ระบุชื่อ ประกันภัยอุบัติเหตุประเภทผู้ขับขี่ไม่ระบุชื่อ ประกันภัยโรคมะเร็ง ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพบุคคล ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพกลุ่ม ประกันภัยสำหรับผู้เล่นกอล์ฟ ประกันภัย 200 สำหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ ประกันภัยอุบัติเหตุขับขี่สุขใจ
ประกันภัยสำหรับธุรกิจและความรับผิด
ประกันอัคคีภัยทั่วไป ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางสำหรับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ประกันภัยผู้โดยสารเรือสำหรับโดยสาร ประกันภัยสำหรับเงิน ประกันภัยป้ายโฆษณา ประกันภัยธุรกิจปลอดภัย ประกันภัยร้านทอง ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ประกันภัยผู้ตรวจสอบอาคาร ประกันภัยกิจการควบคุมประเภทที่ 3 (ปั๊มน้ำมัน) ประกันภัยความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าไม่ปลอดภัย ประกันภัยด้านความรับผิดผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ ประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิดในการติดตั้งเครื่องจักร ประกันภัยหม้อกำเนิดไอน้ำและถังอัดความดัน ประกันภัยเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิดของผู้รับเหมา ประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิดของเครื่องมือและเครื่องจักรของผู้รับเหมา ประกันภัยเครื่องจักร

ข่าวสารประชาสัมพันธ์วิริยะประกันภัย ร่วมกับ เคาน์เตอร์เซอร์วิส แถมฟรี ประกันแพ้วัคซีนโควิด-19 (ปรับปรุง : 17 มี.ค. 2564)


วิริยะประกันภัย “ชวนตรวจรถฟรี” ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 (ปรับปรุง : 15 มี.ค. 2564)


วิริยะประกันภัย มอบประกันอุบัติเหตุ (PA) ตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริ ทุนประกันรวม 47.7 ล้านบาท (ปรับปรุง : 14 มี.ค. 2564)


วิริยะประกันภัย ประกาศแผนปี 64 เดินหน้าปรับสถาปัตยกรรมไอที มุ่งพัฒนาองค์รวมประสบการณ์เพื่อเป็นหนึ่งในใจลูกค้าตลอดกาล (ปรับปรุง : 12 มี.ค. 2564)


วิริยะประกันภัยเปิดเกมรุกปี 64 เลือก 3 บริษัทซอฟต์แวร์ระดับโลก ปรับสถาปัตยกรรมไอทีเพื่อความเป็นหนึ่งในใจลูกค้าตลอดกาล (ปรับปรุง : 10 มี.ค. 2564)
> โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)
x
25