light 1
bgShadowTop
bg Dot
ความเป็นธรรม คือ นโยบาย
TH EN
วิริยะประกันภัย
bg content

ประกันอุบัติเหตุ และสุขภาพ

bg
home หน้าแรก / ผลิตภัณฑ์ประกันภัย / ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ / ประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล "อุ่นใจรักษ์"

ผลิตภัณฑ์ประกันภัย/ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ

ประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล อุ่นใจรักษ์ V-Total Care

ประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล อุ่นใจรักษ์ V-Total Care ถือเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของกลุ่มคนรักสุขภาพ เพื่อลดความกังวล
ในเรื่องค่ารักษาพยาบาลที่มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยแบบประกันภัย
สุขภาพแบบเหมาจ่ายสูงสุดถึง 1,000,000 บาทต่อครั้ง พร้อมข้อเสนอพิเศษกรณี
เข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลในเครือโรงพยาบาลกรุงเทพและ
โรงพยาบาลในเครือ BDMS (บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน))
รวมทั้ง ข้อเสนอพิเศษอื่นๆอีกมากมาย
*รายละเอียดตามเงื่อนไขของกรมธรรม์จุดเด่นผลิตภัณฑ์

 • อุ่นใจ ด้านค่ารักษาพยาบาล
 • ไร้กังวล ด้วยรูปแบบเหมาจ่าย
 • เหนือระดับ คุ้มครองสูงสุด 1,000,000 บาทต่อครั้ง (IPD)
 • คุ้มครองการบริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินในต่างประเทศ
 • ไม่ต้องสำรองจ่าย เมื่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลคู่สัญญาชั้นนำมากกว่า 300 แห่งครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ
 • รับวงเงินคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยในเพิ่มทันทีอีก 10% สำหรับการเข้ารักษาในโรงพยาบาลในเครือ
  โรงพยาบาลกรุงเทพและโรงพยาบาลในเครือ BDMS (บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน))

เหมาะสำหรับ

บุคคลทั่วไป

 • รับประกันภัยรายใหม่อายุ 10-60 ปี (ต่ออายุต่อเนื่องถึง 80 ปี)
 • ชาวไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย และชาวต่างชาติที่มีใบอนุญาตให้อาศัยอยู่ในประเทศไทย

ทรัพย์สินที่เอาประกัน/วัตถุที่เอาประกัน

 • ตัวบุคคล

ความคุ้มครอง

I. ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยใน IPD)II. การรักษาพยาบาลที่ไม่ได้อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยนอก) หมายเหตุ : การรักษาพยาบาลที่ไม่ได้อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลเวชกรรม(ผู้ป่วยนอก) ต้องซื้อควบคู่กับความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลหรือ สถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยใน) ไม่สามารถซื้อค่ารักษาพยาบาลไม่ได้อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยนอก) อย่างเดียวได้

ระยะเวลาเอาประกันภัย

หมายเหตุ

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 • ผู้เอาประกันภัยมีอายุ 10 ปี – 60 ปีบริบูรณ์ (สามารถต่ออายุได้สูงสุดถึงอายุ80 ปีบริบูรณ์)
 • เบี้ยประกันภัยจะปรับเพิ่มขึ้นตามช่วงอายุ
 • ผู้เอาประกันภัยต้องมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการและไม่มีโรคประจำตัว
 • ผู้เอาประกันภัยต้องกรอกใบคำขอเอาประกันภัย และผ่านเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยของบริษัท
 • ความคุ้มครองการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจะคุ้มครองทันทีนับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับครั้งแรก
 • ความคุ้มครองของการเจ็บป่วยใดๆ จะมีผลคุ้มครองเมื่อพ้น 30 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับครั้งแรก
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติม เนื่องจากความเสี่ยงทางด้านสุขภาพของผู้เอาประกันภัย
 • กรมธรรม์ประกันภัยจะเริ่มมีผลคุ้มครอง เมื่อบริษัทพิจารณาอนุมัติรับประกันภัย


ข้อยกเว้นที่สำคัญ

 1. โรคเรื้อรัง การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันทำสัญญาประกันภัย หรือโรค การเจ็บป่วย ที่เป็นมาก่อนการทำประกันภัย
 2. การเจ็บป่วยใดๆที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน(Waiting Period) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ เป็นครั้งแรก
 3. การเจ็บป่วยดังต่อไปนี้ เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด, ริดสีดวงทวาร, ไส้เลื่อนทุกชนิด, ต้อเนื้อหรือต้อกระจก, การตัดทอนซิลหรืออดีนอยด์, นิ่วทุกชนิด, เส้นเลือดขอดที่ขา, เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา120 วัน(Waiting Period) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก


*ข้อความที่ปรากฎนี้เป็นเพียงสรุปความคุ้มครองสาระสำคัญเท่านั้น หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อบริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือติดต่อตัวแทนประกันภัยของท่าน

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 0-2129-8888

คุณวรา บูริวงษ์ (งานรับประกันภัย) ต่อ 7646 หรือ สายตรงโทร 0-2129-7646 health@viriyah.co.th
คุณภัคชไม ภาสว่าง (งานสินไหมทดแทน) ต่อ 7661 หรือ สายตรงโทร 0-2129-7661 health@viriyah.co.th
Share This Book Mark Send E-Mail Print This

ผลิตภัณฑ์ประกันภัย

ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ
ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล "อุ่นใจ" ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม "อุ่นใจ" ประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล "อุ่นใจรักษ์" ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางส่วนบุคคล ประกันภัยท่องเที่ยวสุขใจ ประกันภัยอุบัติเหตุโครงการเอื้ออารี ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลสำหรับรายย่อย (ไมโคร อินชัวรันส์) ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลเอื้ออารีสำหรับรายย่อย (ไมโคร อินชัวรันส์) ประกันภัยอุบัติเหตุ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประกันภัยอุบัติเหตุประเภทผู้ขับขี่และผู้โดยสารไม่ระบุชื่อ ประกันภัยอุบัติเหตุประเภทผู้ขับขี่ไม่ระบุชื่อ ประกันภัยโรคมะเร็ง ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพบุคคล ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพกลุ่ม ประกันภัยสำหรับผู้เล่นกอล์ฟ ประกันภัย 200 สำหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ ประกันภัยอุบัติเหตุขับขี่สุขใจ
ประกันภัยสำหรับธุรกิจและความรับผิด
ประกันอัคคีภัยทั่วไป ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางสำหรับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ประกันภัยผู้โดยสารเรือสำหรับโดยสาร ประกันภัยสำหรับเงิน ประกันภัยป้ายโฆษณา ประกันภัยธุรกิจปลอดภัย ประกันภัยร้านทอง ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ประกันภัยผู้ตรวจสอบอาคาร ประกันภัยกิจการควบคุมประเภทที่ 3 (ปั๊มน้ำมัน) ประกันภัยความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าไม่ปลอดภัย ประกันภัยด้านความรับผิดผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ ประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิดในการติดตั้งเครื่องจักร ประกันภัยหม้อกำเนิดไอน้ำและถังอัดความดัน ประกันภัยเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิดของผู้รับเหมา ประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิดของเครื่องมือและเครื่องจักรของผู้รับเหมา ประกันภัยเครื่องจักร
73