light 1
bgShadowTop
bg Dot
ความเป็นธรรม คือ นโยบาย
TH EN
วิริยะประกันภัย
bg content

ประกันอุบัติเหตุ และสุขภาพ

bg

ผลิตภัณฑ์ประกันภัย/ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ

ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ (V-Travel)

เพื่อความสบายใจในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ V-Travel สามารถให้ความ
คุ้มครองคุณได้ทั่วโลก พร้อมบริการฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง อีกทั้งสามารถนำไปเป็น
หลักฐานประกอบการยื่นขอวีซ่าในกลุ่มประเทศเชงเก้น ถ้ายื่นวีซ่าไม่ผ่าน เรายินดีคืนเงิน
*รายละเอียดตามเงื่อนไขของกรมธรรม์เหมาะสำหรับ

บุคคลทั่วไป ที่มีแผนเดินทางไปต่างประเทศ สูงสุด 90 วัน

ความคุ้มครอง

V-Travel มีความคุ้มครองดังนี้
 1. การรักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ และเจ็บป่วย
 2. การเสียชีวิต หรือการสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพ
 3. การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน และการเคลื่อนย้ายกลับประเทศ
 4. ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐิกลับประเทศ
 5. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

ระยะเวลาเอาประกันภัย

 • ตามระยะเวลาการเดินทางของผู้เอาประกัน สูงสุดไม่เกิน 90 วัน

หมายเหตุ

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 1. ผู้เอาประกันภัยอายุ 1-75 ปีบริบูรณ์ และมีถิ่นพำนักที่ประเทศไทย
 2. ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องมีสุขภาพแข็งแรง และสมบูรณ์ ไม่มีอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่ง
  ผิดปกติพิการ บกพร่อง หรือทุพพลภาพ และไม่ได้เดินทางเพื่อรับการรักษาพยาบาลใดๆ
 3. เดินทางด้วยสายการบินพาณิชย์ หรือสายการบินเท่านั้น
 4. ระยะเวลาคุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 90 วันต่อเที่ยวการเดินทาง
 5. อ่านเงื่อนไขและข้อยกเว้นเพิ่มเติม

*ข้อความที่ปรากฎนี้เป็นเพียงสรุปความคุ้มครองสาระสำคัญเท่านั้น หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อบริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือติดต่อตัวแทนประกันภัยของท่าน

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 0-2129-8888

โทรสาร : 0-2239-1347 (งานรับประกัน),0-2239-1326(งานสินไหม)
 
คุณสลักจิต ทั่งทอง (งานรับประกัน) เบอร์ต่อ 7745 Travel_underwrite@viriyah.co.th
คุณนพวรรณ พัดเจริญ (งานรับประกัน) เบอร์ต่อ 7651
คุณศิริวรรณ ภู่ทอง (งานรับประกัน) เบอร์ต่อ 7647
งานสินไหมทดแทน 0-2422-8888 AH_CS@viriyah.co.th
แผนกลูกค้าสัมพันธ์ 0-2422-8888 AH_CS@viriyah.co.th
Share This Book Mark Send E-Mail Print This

ผลิตภัณฑ์ประกันภัย

ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ
ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล "อุ่นใจ" ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม "อุ่นใจ" ประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล อุ่นใจรักษ์ โกลด์ เหมาจ่ายต่อครั้ง ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางส่วนบุคคล ประกันภัยท่องเที่ยวสุขใจ ประกันภัยอุบัติเหตุโครงการเอื้ออารี ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลสำหรับรายย่อย (ไมโคร อินชัวรันส์) ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลเอื้ออารีสำหรับรายย่อย (ไมโคร อินชัวรันส์) ประกันภัยอุบัติเหตุ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประกันภัยอุบัติเหตุประเภทผู้ขับขี่และผู้โดยสารไม่ระบุชื่อ ประกันภัยอุบัติเหตุประเภทผู้ขับขี่ไม่ระบุชื่อ ประกันภัยโรคมะเร็ง ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพบุคคล ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพกลุ่ม ประกันภัยสำหรับผู้เล่นกอล์ฟ ประกันภัย 200 สำหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ ประกันภัยอุบัติเหตุขับขี่สุขใจ
ประกันภัยสำหรับธุรกิจและความรับผิด
ประกันอัคคีภัยทั่วไป ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางสำหรับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ประกันภัยผู้โดยสารเรือสำหรับโดยสาร ประกันภัยสำหรับเงิน ประกันภัยป้ายโฆษณา ประกันภัยธุรกิจปลอดภัย ประกันภัยร้านทอง ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ประกันภัยผู้ตรวจสอบอาคาร ประกันภัยกิจการควบคุมประเภทที่ 3 (ปั๊มน้ำมัน) ประกันภัยความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าไม่ปลอดภัย ประกันภัยด้านความรับผิดผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ ประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิดในการติดตั้งเครื่องจักร ประกันภัยหม้อกำเนิดไอน้ำและถังอัดความดัน ประกันภัยเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิดของผู้รับเหมา ประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิดของเครื่องมือและเครื่องจักรของผู้รับเหมา ประกันภัยเครื่องจักร

ข่าวสารประชาสัมพันธ์วิริยะประกันภัย ร่วมกับ เคาน์เตอร์เซอร์วิส แถมฟรี ประกันแพ้วัคซีนโควิด-19 (ปรับปรุง : 17 มี.ค. 2564)


วิริยะประกันภัย “ชวนตรวจรถฟรี” ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 (ปรับปรุง : 15 มี.ค. 2564)


วิริยะประกันภัย มอบประกันอุบัติเหตุ (PA) ตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริ ทุนประกันรวม 47.7 ล้านบาท (ปรับปรุง : 14 มี.ค. 2564)


วิริยะประกันภัย ประกาศแผนปี 64 เดินหน้าปรับสถาปัตยกรรมไอที มุ่งพัฒนาองค์รวมประสบการณ์เพื่อเป็นหนึ่งในใจลูกค้าตลอดกาล (ปรับปรุง : 12 มี.ค. 2564)


วิริยะประกันภัยเปิดเกมรุกปี 64 เลือก 3 บริษัทซอฟต์แวร์ระดับโลก ปรับสถาปัตยกรรมไอทีเพื่อความเป็นหนึ่งในใจลูกค้าตลอดกาล (ปรับปรุง : 10 มี.ค. 2564)
> โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)
x
74