light 1
bgShadowTop
bg Dot
ความเป็นธรรม คือ นโยบาย
TH EN
วิริยะประกันภัย
bg content

ประกันภัยสำหรับธุรกิจและความรับผิด

bg

ผลิตภัณฑ์ประกันภัย/ประกันภัยสำหรับธุรกิจและความรับผิด

ประกันอัคคีภัยทั่วไป

เหมาะสำหรับสถานที่ที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัย เบี้ยประกันภัยขั้นต่ำเพียง 646 บาท/ปี
คุ้มครอง 3 ภัยพื้นฐาน ไม่ว่าทรัพย์สินหรือตัวอาคารจะอยู่ในพื้นที่ใด หรือทำด้วย
วัสดุประเภทใด การประกันภัยนี้เป็นการให้ความคุ้มครองที่คุ้มค่าให้กับผู้ที่ทำ
ประกันภัยเต็มวงเงินเอาประกันภัย (100% ของราคาสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สิน)
รวมทั้งตามมูลค่าสินค้าที่มีอยู่จริง

เหมาะสำหรับ

 • เจ้าของกิจการ ร้านค้าย่อย บริษัท โรงงานต่างๆ

ทรัพย์สินที่เอาประกัน/วัตถุที่เอาประกัน

 • อาคารสิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก)
 • เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่งติดตั้งตรึงตรา รวมของใช้ทุกชนิด
 • เครื่องจักร
 • สต๊อกสินค้า
 • อื่นๆ (ตามที่ผู้เอาประกันภัยต้องการระบุเพิ่มเติมในการประกันนั้นๆ)

ความคุ้มครอง

 • ภัยไฟไหม้
 • ภัยฟ้าผ่า
 • ภัยระเบิดของแก๊ส (ที่ใช้เพื่อการอยู่อาศัย)
 • ภัยเพิ่มพิเศษ (ซื้อเพิ่ม)

เบี้ยประกัน เริ่มต้นที่ 646 บาท/ปี (ติดต่อสอบถามเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่วิริยะประกันภัย)

ระยะเวลาความคุ้มครอง

หมายเหตุ

 • สามารถรับประกันและคุ้มครองได้ทันที โดยไม่ต้องสำรวจภัย
 • ชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นตามจริง แต่ไม่เกินวงเงินเอาประกันภัย
 • ไม่รับประกันห้องแถวไม้ และห้องแถวครึ่งตึกครึ่งไม้ หรือบ้านไม้ล้วน
 • สามารถซื้อได้มากกว่า 1 กรมธรรม์

*ข้อความที่ปรากฎนี้เป็นเพียงสรุปความคุ้มครองสาระสำคัญเท่านั้น หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อบริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)   หรือติดต่อตัวแทนประกันภัยของท่าน

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 0-2129-8888

โทรสาร : 02-448-9307


คุณวารุณี ใยยุง (งานรับประกัน) เบอร์ต่อ 7694 Residential@viriyah.co.th
คุณอรภา ตรีสวัสดิไพบูลย์ (งานรับประกัน) เบอร์ต่อ 7687
คุณปิยะพักตร์ กองเกิด (งานสินไหมทดแทน) เบอร์ต่อ 7737 Property_Claim@viriyah.co.th
คุณหทัยรัตน์ อ่วงแก้ว (งานสินไหมทดแทน) เบอร์ต่อ 7740
Share This Book Mark Send E-Mail Print This

ผลิตภัณฑ์ประกันภัย

ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ
ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล "อุ่นใจ" ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม "อุ่นใจ" ประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล อุ่นใจรักษ์ โกลด์ เหมาจ่ายต่อครั้ง ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางส่วนบุคคล ประกันภัยท่องเที่ยวสุขใจ ประกันภัยอุบัติเหตุโครงการเอื้ออารี ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลสำหรับรายย่อย (ไมโคร อินชัวรันส์) ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลเอื้ออารีสำหรับรายย่อย (ไมโคร อินชัวรันส์) ประกันภัยอุบัติเหตุ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประกันภัยอุบัติเหตุประเภทผู้ขับขี่และผู้โดยสารไม่ระบุชื่อ ประกันภัยอุบัติเหตุประเภทผู้ขับขี่ไม่ระบุชื่อ ประกันภัยโรคมะเร็ง ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพบุคคล ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพกลุ่ม ประกันภัยสำหรับผู้เล่นกอล์ฟ ประกันภัย 200 สำหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ ประกันภัยอุบัติเหตุขับขี่สุขใจ
ประกันภัยสำหรับธุรกิจและความรับผิด
ประกันอัคคีภัยทั่วไป ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางสำหรับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ประกันภัยผู้โดยสารเรือสำหรับโดยสาร ประกันภัยสำหรับเงิน ประกันภัยป้ายโฆษณา ประกันภัยธุรกิจปลอดภัย ประกันภัยร้านทอง ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ประกันภัยผู้ตรวจสอบอาคาร ประกันภัยกิจการควบคุมประเภทที่ 3 (ปั๊มน้ำมัน) ประกันภัยความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าไม่ปลอดภัย ประกันภัยด้านความรับผิดผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ ประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิดในการติดตั้งเครื่องจักร ประกันภัยหม้อกำเนิดไอน้ำและถังอัดความดัน ประกันภัยเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิดของผู้รับเหมา ประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิดของเครื่องมือและเครื่องจักรของผู้รับเหมา ประกันภัยเครื่องจักร

ข่าวสารประชาสัมพันธ์วิริยะประกันภัย ร่วมกับ เคาน์เตอร์เซอร์วิส แถมฟรี ประกันแพ้วัคซีนโควิด-19 (ปรับปรุง : 17 มี.ค. 2564)


วิริยะประกันภัย “ชวนตรวจรถฟรี” ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 (ปรับปรุง : 15 มี.ค. 2564)


วิริยะประกันภัย มอบประกันอุบัติเหตุ (PA) ตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริ ทุนประกันรวม 47.7 ล้านบาท (ปรับปรุง : 14 มี.ค. 2564)


วิริยะประกันภัย ประกาศแผนปี 64 เดินหน้าปรับสถาปัตยกรรมไอที มุ่งพัฒนาองค์รวมประสบการณ์เพื่อเป็นหนึ่งในใจลูกค้าตลอดกาล (ปรับปรุง : 12 มี.ค. 2564)


วิริยะประกันภัยเปิดเกมรุกปี 64 เลือก 3 บริษัทซอฟต์แวร์ระดับโลก ปรับสถาปัตยกรรมไอทีเพื่อความเป็นหนึ่งในใจลูกค้าตลอดกาล (ปรับปรุง : 10 มี.ค. 2564)
> โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)
x
27