light 1
bgShadowTop
bg Dot
ความเป็นธรรม คือ นโยบาย
TH EN
วิริยะประกันภัย
bg content

ประกันภัยสำหรับธุรกิจและความรับผิด

bg

ผลิตภัณฑ์ประกันภัย/ประกันภัยสำหรับธุรกิจและความรับผิด

ประกันภัยผู้โดยสารเรือสำหรับโดยสาร

ตามกฎหมายได้กำหนดให้เจ้าของเรือโดยสารรับจ้างต้องทำประกัน
ให้ผู้โดยสารเรือตามจำนวนผู้โดยสารที่จดทะเบียนเรือ เพื่อเป็นหลักประกัน
ในกรณีที่มีเหตุใดๆ เกิดขึ้น และส่งผลให้ผู้โดยสารเรือได้รับบาดเจ็บ
สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือเสียชีวิต โดยเราจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ชดใช้ให้กับผู้โดยสารตามจำนวนเงินเอาประกันภัย


เหมาะสำหรับ

  • เจ้าของเรือโดยสารรับจ้าง

ทรัพย์สินที่เอาประกัน/วัตถุที่เอาประกัน

  • ตัวบุคคล (ผู้โดยสารเรือ และพนักงานประจำเรือ)

ความคุ้มครอง


กรมธรรม์จะให้ความคุ้มครองเฉพาะผู้โดยสารเรือที่ได้รับบาดเจ็บ สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือเสียชีวิต รวมถึงค่ารักษาพยาบาล แต่ผู้เอาประกันภัยสามารถขอขยายความคุ้มครองเพิ่มถึงคนประจำเรือ หรือขอเพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยจากที่กฏหมายกำหนดไว้ได้ โดยการจ่ายเบี้ยประกันเพิ่มเติมทุนประกัน เริ่มต้นตามกฎหมายกำหนด คือ

100,000 บาท/คน ในกรณีที่เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
15,000 บาท/คน เป็นค่ารักษาพยาบาล

ระยะเวลาความคุ้มครอง

หมายเหตุ

เบี้ยประกันภัยสุทธิขั้นต่ำของกรมธรรม์ประกันภัยผู้โดยสารเรือสำหรับโดยสารแต่ละฉบับกำหนดไว้เป็น 200 บาท


  *ข้อความที่ปรากฎนี้เป็นเพียงสรุปความคุ้มครองสาระสำคัญเท่านั้น หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อบริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)   หรือติดต่อตัวแทนประกันภัยของท่าน

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 0-2129-8888

โทรสาร : 0-2239-1347 (งานรับประกัน),0-2239-1326 (งานสินไหม)


คุณอรุณนิตยา ทันตาหะ (งานรับประกัน) เบอร์ต่อ 7643 personal_und@viriyah.co.th
คุณอรฉัตร พุทธวงศ์ (งานรับประกัน) เบอร์ต่อ 7648
คุณชาติ บุนนาค (งานสินไหมทดแทน) เบอร์ต่อ 8772 PA_Claim@viriyah.co.th
Share This Book Mark Send E-Mail Print This

ผลิตภัณฑ์ประกันภัย

ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ
ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล "อุ่นใจ" ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม "อุ่นใจ" ประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล อุ่นใจรักษ์ โกลด์ เหมาจ่ายต่อครั้ง ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางส่วนบุคคล ประกันภัยท่องเที่ยวสุขใจ ประกันภัยอุบัติเหตุโครงการเอื้ออารี ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลสำหรับรายย่อย (ไมโคร อินชัวรันส์) ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลเอื้ออารีสำหรับรายย่อย (ไมโคร อินชัวรันส์) ประกันภัยอุบัติเหตุ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประกันภัยอุบัติเหตุประเภทผู้ขับขี่และผู้โดยสารไม่ระบุชื่อ ประกันภัยอุบัติเหตุประเภทผู้ขับขี่ไม่ระบุชื่อ ประกันภัยโรคมะเร็ง ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพบุคคล ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพกลุ่ม ประกันภัยสำหรับผู้เล่นกอล์ฟ ประกันภัย 200 สำหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ ประกันภัยอุบัติเหตุขับขี่สุขใจ
ประกันภัยสำหรับธุรกิจและความรับผิด
ประกันอัคคีภัยทั่วไป ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางสำหรับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ประกันภัยผู้โดยสารเรือสำหรับโดยสาร ประกันภัยสำหรับเงิน ประกันภัยป้ายโฆษณา ประกันภัยธุรกิจปลอดภัย ประกันภัยร้านทอง ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ประกันภัยผู้ตรวจสอบอาคาร ประกันภัยกิจการควบคุมประเภทที่ 3 (ปั๊มน้ำมัน) ประกันภัยความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าไม่ปลอดภัย ประกันภัยด้านความรับผิดผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ ประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิดในการติดตั้งเครื่องจักร ประกันภัยหม้อกำเนิดไอน้ำและถังอัดความดัน ประกันภัยเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิดของผู้รับเหมา ประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิดของเครื่องมือและเครื่องจักรของผู้รับเหมา ประกันภัยเครื่องจักร
> โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)
x
29