light 1
bgShadowTop
bg Dot
ความเป็นธรรม คือ นโยบาย
TH EN
วิริยะประกันภัย
bg content

ประกันภัยสำหรับธุรกิจและความรับผิด

bg

ผลิตภัณฑ์ประกันภัย/ประกันภัยสำหรับธุรกิจและความรับผิด

ประกันภัยธุรกิจปลอดภัย

การประกันภัยธุรกิจปลอดภัย เป็นการประกันภัยที่ได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้ความอุ่นใจ
แก่กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและย่อม โดยรวบรวมความคุ้มครองหลากหลาย
ไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยเพียงฉบับเดียว เพื่อความสะดวก ประหยัด คุ้มค่า และความอุ่นใจ
ว่าธุรกิจของท่านจะกลับคืนสู่สภาพปกติเสมือนไม่มีความเสียหายเกิดขึ้น


เหมาะสำหรับ

 • ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและย่อม

ทรัพย์สินที่เอาประกัน/วัตถุที่เอาประกัน

 • อาคาร (ไม่รวมฐานราก) เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องจักร สต๊อกสินค้า ทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อการประกอบธุรกิจ หรือทรัพย์สินที่ระบุตามหน้าตารางกรมธรรม์

ความคุ้มครอง

คุ้มครองทรัพย์สินซึ่งเอาประกันภัยในกรณีเกิดความเสียหายจากภัยที่ระบุ คือ ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิด ภัยจากควัน ภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมภัยน้ำท่วม) ภัยอากาศยาน ภัยจากยวดยานพาหนะ ภัยจลาจล และนัดหยุดงาน และภัยเนื่องจากป่าเถื่อนและเจตนาร้ายภัยเพิ่มเติมพิเศษ
 • ความเสียหายต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า
 • กลุ่มภัยธรรมชาติ ได้แก่ ภัยน้ำท่วม ภัยลมพายุ ภัยแผ่นดินไหว ภัยลูกเห็บ
 • เงินทดแทนการสูญเสียรายได้
 • ภัยโจรกรรม
 • ความสูญเสียของเงินภายในสถานที่ และขณะขนส่ง
 • ความสูญเสียหรือเสียหายต่อแผ่นป้ายโฆษณา และกระจกติดตั้งถาวร
 • ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
 • เงินชดเชยกรณีสูญเสียชีวิตของผู้เอาประกันภัย สมาชิกในครอบครัว และพนักงาน
 • ความสูญเสีย หรือเสียหายของทรัพย์สินส่วนบุคคลของพนักงาน


* เงื่อนไขความคุ้มครองเป็นไปตามรายละเอียดภายใต้กรมธรรม์ธุรกิจปลอดภัย
* การขยายภัยเพิ่มเติมพิเศษเป็นไปตามความเหมาะสมทางด้านความเสี่ยงภัย และนโยบายการรับประกันภัยของบริษัทฯ

วงเงินคุ้มครองสูงสุดถึง 50 ล้านบาท (เฉพาะความคุ้มครองหลัก)

สำหรับค่าเบี้ยประกันภัย กรุณาติดต่อสอบถามกับเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยสาขาทั่วประเทศโดยตรง

ระยะเวลาความคุ้มครอง

หมายเหตุ

 • สถานที่ตั้งหรือสิ่งปลูกสร้างที่เอาประกันภัยต้องเป็นสิ่งปลูกสร้างที่มีลักษณะเป็นคอนกรีตล้วน
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าทำการสำรวจภัยสำหรับธุรกิจบางประเภท โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • เงื่อนไขความคุ้มครอง และการพิจารณารับประกันภัย เป็นไปตามรายละเอียดของกรมธรรม์ธุรกิจปลอดภัยและนโยบายของบริษัทฯ

*ข้อความที่ปรากฎนี้เป็นเพียงสรุปความคุ้มครองสาระสำคัญเท่านั้น หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อบริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)   หรือติดต่อตัวแทนประกันภัยของท่าน

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 0-2129-8888

โทรสาร : 0-2641-3597


คุณปุณยวีร์ สมบุญพูลพิพัฒน์ (งานรับประกัน) เบอร์ต่อ 7718 SME@viriyah.co.th
คุณอัจฉรา พุ่มจำปา (งานรับประกัน) เบอร์ต่อ 7720
คุณณัฏฐวรรธน์ นิลพัทธิ์ (งานรับประกัน) เบอร์ต่อ 7682
คุณศิริพร หิรัญยบัตร (งานสินไหมทดแทน) เบอร์ต่อ 7734 Property_Claim@viriyah.co.th
Share This Book Mark Send E-Mail Print This

ผลิตภัณฑ์ประกันภัย

ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ
ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล "อุ่นใจ" ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม "อุ่นใจ" ประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล อุ่นใจรักษ์ โกลด์ เหมาจ่ายต่อครั้ง ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางส่วนบุคคล ประกันภัยท่องเที่ยวสุขใจ ประกันภัยอุบัติเหตุโครงการเอื้ออารี ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลสำหรับรายย่อย (ไมโคร อินชัวรันส์) ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลเอื้ออารีสำหรับรายย่อย (ไมโคร อินชัวรันส์) ประกันภัยอุบัติเหตุ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประกันภัยอุบัติเหตุประเภทผู้ขับขี่และผู้โดยสารไม่ระบุชื่อ ประกันภัยอุบัติเหตุประเภทผู้ขับขี่ไม่ระบุชื่อ ประกันภัยโรคมะเร็ง ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพบุคคล ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพกลุ่ม ประกันภัยสำหรับผู้เล่นกอล์ฟ ประกันภัย 200 สำหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ ประกันภัยอุบัติเหตุขับขี่สุขใจ
ประกันภัยสำหรับธุรกิจและความรับผิด
ประกันอัคคีภัยทั่วไป ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางสำหรับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ประกันภัยผู้โดยสารเรือสำหรับโดยสาร ประกันภัยสำหรับเงิน ประกันภัยป้ายโฆษณา ประกันภัยธุรกิจปลอดภัย ประกันภัยร้านทอง ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ประกันภัยผู้ตรวจสอบอาคาร ประกันภัยกิจการควบคุมประเภทที่ 3 (ปั๊มน้ำมัน) ประกันภัยความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าไม่ปลอดภัย ประกันภัยด้านความรับผิดผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ ประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิดในการติดตั้งเครื่องจักร ประกันภัยหม้อกำเนิดไอน้ำและถังอัดความดัน ประกันภัยเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิดของผู้รับเหมา ประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิดของเครื่องมือและเครื่องจักรของผู้รับเหมา ประกันภัยเครื่องจักร

ข่าวสารประชาสัมพันธ์วิริยะประกันภัย ร่วมกับ เคาน์เตอร์เซอร์วิส แถมฟรี ประกันแพ้วัคซีนโควิด-19 (ปรับปรุง : 17 มี.ค. 2564)


วิริยะประกันภัย “ชวนตรวจรถฟรี” ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 (ปรับปรุง : 15 มี.ค. 2564)


วิริยะประกันภัย มอบประกันอุบัติเหตุ (PA) ตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริ ทุนประกันรวม 47.7 ล้านบาท (ปรับปรุง : 14 มี.ค. 2564)


วิริยะประกันภัย ประกาศแผนปี 64 เดินหน้าปรับสถาปัตยกรรมไอที มุ่งพัฒนาองค์รวมประสบการณ์เพื่อเป็นหนึ่งในใจลูกค้าตลอดกาล (ปรับปรุง : 12 มี.ค. 2564)


วิริยะประกันภัยเปิดเกมรุกปี 64 เลือก 3 บริษัทซอฟต์แวร์ระดับโลก ปรับสถาปัตยกรรมไอทีเพื่อความเป็นหนึ่งในใจลูกค้าตลอดกาล (ปรับปรุง : 10 มี.ค. 2564)
> โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)
x
35