light 1
bgShadowTop
bg Dot
ความเป็นธรรม คือ นโยบาย
TH EN
วิริยะประกันภัย
bg content

ประกันภัยสำหรับธุรกิจและความรับผิด

bg

ผลิตภัณฑ์ประกันภัย/ประกันภัยสำหรับธุรกิจและความรับผิด

ประกันภัยเครื่องจักร

ประกันภัยเครื่องจักรให้ความคุ้มครองต่อเครื่องจักรที่ได้ติดตั้งเรียบร้อยแล้ว
และผ่านการทดสอบเดินเครื่องแล้วโดยสมบูรณ์ นอกจากนั้นยังคุ้มครองความเสีย
หายเมื่อเครื่องจักรได้รับความเสียหายโดยฉับพลันทันที จากสาเหตุใดๆ เช่น การ
ระเบิดในทางฟิสิกส์ ความผิดพลาดในการออกแบบ ไฟฟ้าลัดวงจร และสาเหตุใดๆ
ที่ไม่ได้ระบุยกเว้น


เหมาะสำหรับ

 • เจ้าของเครื่องจักร หรือเจ้าของโรงงานที่มีการเปิดดำเนินการกิจการแล้ว

ทรัพย์สินที่เอาประกัน/วัตถุที่เอาประกัน

 • เครื่องจักร

ความคุ้มครอง

คุ้มครองการสูญเสีย หรือความเสียหายของเครื่องจักรที่เกิดขึ้นโดยฉับพลัน อันเนื่องมาจาก

 • การหล่อและการใช้วัสดุที่มีคุณภาพไม่สมบูรณ์
 • ความผิดพลาดหรือความบกพร่องในการออกแบบ
 • ความบกพร่องจากโรงงานซ่อมหรือจากการติดตั้ง
 • ด้านการฝีมือ การขาดความชำนาญ
 • เหตุแห่งความสะเพร่า การกลั่นแกล้ง
 • การขาดน้ำในหม้อน้ำ การระเบิดในทางฟิสิกส์
 • การแยกจากกันด้วยกำลังเหวี่ยงจากศูนย์ถ่วง
 • ไฟฟ้าลัดวงจร พายุ
 • เหตุอื่นใดซึ่งมิได้ระบุยกเว้นไว้โดยเฉพาะในกรมธรรม์ประกันภัย

ระยะเวลาความคุ้มครอง


*ข้อความที่ปรากฎนี้เป็นเพียงสรุปความคุ้มครองสาระสำคัญเท่านั้น หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อบริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)   หรือติดต่อตัวแทนประกันภัยของท่าน

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 0-2129-8888

โทรสาร : 0-2641-3597


คุณชัญญกัญญ์ แก้วบริสุทธิ์ (งานรับประกัน) เบอร์ต่อ 7874 Engineering_ins@viriyah.co.th
คุณจรินทร์พร พัชรพลวรภาส (งานรับประกัน) เบอร์ต่อ 7697
คุณปิยะพักตร์ กองเกิด (งานสินไหมทดแทน) เบอร์ต่อ 7737 Property_Claim@viriyah.co.th
Share This Book Mark Send E-Mail Print This

ผลิตภัณฑ์ประกันภัย

ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ
ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล "อุ่นใจ" ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม "อุ่นใจ" ประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล อุ่นใจรักษ์ โกลด์ เหมาจ่ายต่อครั้ง ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางส่วนบุคคล ประกันภัยท่องเที่ยวสุขใจ ประกันภัยอุบัติเหตุโครงการเอื้ออารี ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลสำหรับรายย่อย (ไมโคร อินชัวรันส์) ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลเอื้ออารีสำหรับรายย่อย (ไมโคร อินชัวรันส์) ประกันภัยอุบัติเหตุ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประกันภัยอุบัติเหตุประเภทผู้ขับขี่และผู้โดยสารไม่ระบุชื่อ ประกันภัยอุบัติเหตุประเภทผู้ขับขี่ไม่ระบุชื่อ ประกันภัยโรคมะเร็ง ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพบุคคล ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพกลุ่ม ประกันภัยสำหรับผู้เล่นกอล์ฟ ประกันภัย 200 สำหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ ประกันภัยอุบัติเหตุขับขี่สุขใจ
ประกันภัยสำหรับธุรกิจและความรับผิด
ประกันอัคคีภัยทั่วไป ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางสำหรับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ประกันภัยผู้โดยสารเรือสำหรับโดยสาร ประกันภัยสำหรับเงิน ประกันภัยป้ายโฆษณา ประกันภัยธุรกิจปลอดภัย ประกันภัยร้านทอง ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ประกันภัยผู้ตรวจสอบอาคาร ประกันภัยกิจการควบคุมประเภทที่ 3 (ปั๊มน้ำมัน) ประกันภัยความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าไม่ปลอดภัย ประกันภัยด้านความรับผิดผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ ประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิดในการติดตั้งเครื่องจักร ประกันภัยหม้อกำเนิดไอน้ำและถังอัดความดัน ประกันภัยเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิดของผู้รับเหมา ประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิดของเครื่องมือและเครื่องจักรของผู้รับเหมา ประกันภัยเครื่องจักร
> โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)
x
48