light 1
bgShadowTop
bg Dot
ความเป็นธรรม คือ นโยบาย
TH EN
วิริยะประกันภัย
bg content

ประกันภัยสำหรับบ้านและทรัพย์สิน

bg
home หน้าแรก / ผลิตภัณฑ์ประกันภัย / ประกันภัยสำหรับบ้านและทรัพย์สิน / ประกันภัยบ้านอุ่นใจแบบประหยัดสำหรับรายย่อย (Micro Insurance)

ผลิตภัณฑ์ประกันภัย/ประกันภัยสำหรับบ้านและทรัพย์สิน

ประกันภัยบ้านอุ่นใจแบบประหยัดสำหรับรายย่อย (Micro Insurance)

ประกันภัยบ้านอุ่นใจแบบประหยัดสำหรับรายย่อย เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปที่ต้องการ
ประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยแบบประหยัด เบี้ยประกันภัยราคาเดียว 500 บาท
คุ้มครอง 3 ภัยพื้นฐานทุกที่ทั่วไทย ไม่ว่าบ้านจะอยู่ในพื้นที่ใด หรือทำด้วย
วัสดุประเภทใด เป็นการให้ความคุ้มครองแบบเหมาจ่ายราคาเดียว
และเป็นทางเลือกใหม่ที่คุ้มค่าให้กับผู้ที่ทำประกันภัย

เหมาะสำหรับ

  • บุคคลทั่วไป
  • ผู้นำชุมชน เช่น คณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด คณะกรรมการหมู่บ้าน อบต. ผู้ใหญ่บ้าน

ทรัพย์สินที่เอาประกัน/วัตถุที่เอาประกัน

  • อาคารบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก)

ความคุ้มครอง

เบี้ยราคาเดียว 500 บาท/ปี คุ้มครอง

  • ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิด
  • ภัยจากลมพายุ ภัยจากน้ำท่วม ทุกภัยรวมกันแล้วไม่เกิน 10,000บาทต่อปี
  • ภัยจากแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิด หรือคลื่นใต้น้ำ หรือสึนามิ ภัยจากลูกเห็บ

โดยมีทุนประกันให้เลือกทั้งหมด 3 แผน ซึ่งแบ่งตามประเภทของสิ่งปลูกสร้าง

ระยะเวลาความคุ้มครอง

หมายเหตุ

1. สามารถรับประกันและคุ้มครองได้ทันทีโดยไม่ต้องสำรวจภัย
2. สามารถซื้อได้มากกว่า 1 กรมธรรม์ต่อบ้าน 1 หลัง
3. ค่าเช่าที่พักอาศัยชั่วคราว 300 บาท/วัน (ไม่เกิน 30 วัน)
4. ไม่รับประกันห้องแถวไม้ และห้องแถวครึ่งตึกครึ่งไม้


  *ข้อความที่ปรากฎนี้เป็นเพียงสรุปความคุ้มครองสาระสำคัญเท่านั้น หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อบริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)   หรือติดต่อตัวแทนประกันภัยของท่าน

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 0-2129-8888

โทรสาร : 0-2641-3598 (งานรับประกัน),0-2641-3597 (งานสินไหม)


คุณวารุณี ใยยุง (งานรับประกัน) เบอร์ต่อ 7694 Residential@viriyah.co.th
คุณจารุดา คลังเงิน (งานรับประกัน) เบอร์ต่อ 7713
คุณปิยะพักตร์ กองเกิด (งานสินไหมทดแทน) เบอร์ต่อ 7737 Property_Claim@viriyah.co.th
คุณหทัยรัตน์ อ่วงแก้ว (งานสินไหมทดแทน) เบอร์ต่อ 7740
Share This Book Mark Send E-Mail Print This

ผลิตภัณฑ์ประกันภัย

ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ
ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล "อุ่นใจ" ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม "อุ่นใจ" ประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล อุ่นใจรักษ์ โกลด์ เหมาจ่ายต่อครั้ง ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางส่วนบุคคล ประกันภัยท่องเที่ยวสุขใจ ประกันภัยอุบัติเหตุโครงการเอื้ออารี ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลสำหรับรายย่อย (ไมโคร อินชัวรันส์) ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลเอื้ออารีสำหรับรายย่อย (ไมโคร อินชัวรันส์) ประกันภัยอุบัติเหตุ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประกันภัยอุบัติเหตุประเภทผู้ขับขี่และผู้โดยสารไม่ระบุชื่อ ประกันภัยอุบัติเหตุประเภทผู้ขับขี่ไม่ระบุชื่อ ประกันภัยโรคมะเร็ง ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพบุคคล ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพกลุ่ม ประกันภัยสำหรับผู้เล่นกอล์ฟ ประกันภัย 200 สำหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ ประกันภัยอุบัติเหตุขับขี่สุขใจ
ประกันภัยสำหรับธุรกิจและความรับผิด
ประกันอัคคีภัยทั่วไป ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางสำหรับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ประกันภัยผู้โดยสารเรือสำหรับโดยสาร ประกันภัยสำหรับเงิน ประกันภัยป้ายโฆษณา ประกันภัยธุรกิจปลอดภัย ประกันภัยร้านทอง ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ประกันภัยผู้ตรวจสอบอาคาร ประกันภัยกิจการควบคุมประเภทที่ 3 (ปั๊มน้ำมัน) ประกันภัยความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าไม่ปลอดภัย ประกันภัยด้านความรับผิดผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ ประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิดในการติดตั้งเครื่องจักร ประกันภัยหม้อกำเนิดไอน้ำและถังอัดความดัน ประกันภัยเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิดของผู้รับเหมา ประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิดของเครื่องมือและเครื่องจักรของผู้รับเหมา ประกันภัยเครื่องจักร
> โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)
x
4