light 1
bgShadowTop
bg Dot
ความเป็นธรรม คือ นโยบาย
TH EN
วิริยะประกันภัย
bg content

ประกันภัยด้านการเงินและการค้ำประกัน

bg

ผลิตภัณฑ์ประกันภัย/ประกันภัยด้านการเงินและการค้ำประกัน

ประกันภัยพิทักษ์ทุน

ประกันภัยพิทักษ์ทุน เป็นการประกันภัยสินเชื่อให้กับสถาบันการเงิน
ในกรณีที่ผู้กู้เสียชีวิต โดยคุ้มครอง 3 หมวด

1. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุ
2. การสูญเสียอวัยะ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากการเจ็บป่วย
3. การเสียชีวิตด้วยโรคร้ายแรง 5 โรค

เหมาะสำหรับ

 • สถาบันการเงิน

ทรัพย์สินที่เอาประกัน/วัตถุที่เอาประกัน

 • เงินกู้ที่ผู้กู้ต้องชดใช้ให้กับผู้ให้กู้

ความคุ้มครอง

หมวดที่ 1 การเสียชีวิต ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงของมือหรือเท้าหรือการสูญเสียสายตาเนื่องจากอุบัติเหตุ
 • การเสียชีวิตภายใน 180 วันของผู้เอาประกันภัยที่มีสาเหตุมาจากอุบัติเหตุ
 • การทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ภายใน 180 วัน ของผู้เอาประกันภัยที่มีสาเหตุมาจากอุบัติเหตุ
 • การสูญเสียอวัยวะ มือ เท้า หรือสายตา เป็นคู่ หรือ 2 ข้างขึ้นไป

หมวดที่ 2 การทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงหรือสูญเสียอวัยวะถาวรสิ้นเชิงของมือหรือเท้าหรือการสูญเสียสายตา
สาเหตุจากการเจ็บป่วยภายใน 180 วัน นับจากวันที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์เป็นครั้งแรก อันได้แก่
 • ทุพพลภาพถาวรโดยสิ้นเชิง หรือตาบอดสนิททั้ง 2ข้าง หรือ
 • สูญเสียมือหรือเท้ารวมกัน 2 ข้างขึ้นไปโดยการตัดออกตั้งแต่ข้อมือหรือข้อเท้า
 • ตาบอดสนิทข้างเดียว และไม่สามารถรักษาให้หายได้รวมกับการสูญเสียมือหรือเท้าข้างหนึ่งโดยการตัดออกตั้งแต่ข้อมือหรือข้อเท้า

หมวดที่ 3 การเจ็บป่วยด้วยภาวะโรคร้ายแรงต่อไปนี้
 • โรคหลอดเลือดสมอง
 • โรคหลอดเลือดหัวใจตีบตัน
 • ภาวะโคม่า
 • ภาวะระบบทางเดินหายใจล้มเหลว
 • ภาวะระบบสมองตายและประสาทล้มเหลว

ระยะเวลาความคุ้มครอง

หมายเหตุ

จะต้องไม่ปรากฏว่าเคยเป็นโรคร้ายต่อไปนี้มาก่อนการทำประกันภัย ได้แก่ โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง โรคตับ โรคไต โรคเบาหวาน โรคลมชัก โรคเอดส์หรือมีเลือดบวกต่อไวรัส HIV โรคเลือด โรคเกี่ยวกับสมอง โรคมะเร็ง โรคปอด โรคของกระดูกและกล้ามเนื้อ โรคของระบบทางเดินอาหาร
*ข้อความที่ปรากฎนี้เป็นเพียงสรุปความคุ้มครองสาระสำคัญเท่านั้น หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อบริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)   หรือติดต่อตัวแทนประกันภัยของท่าน

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 0-2129-8888

คุณธิดา พรหมอุบล (งานรับประกัน) เบอร์ต่อ 7692 Liability@viriyah.co.th
คุณนัฏฐา น้อยจันทร์ (งานรับประกัน) เบอร์ต่อ 7716
คุณจิตติพร เอกเกษตรศักดิ์ (งานรับประกัน) เบอร์ต่อ 7686
คุณนภ เยื้อนแย้ม (งานรับประกัน) เบอร์ต่อ 7708
คุณวันชาติ เร่งวิถี (งานสินไหมทดแทน) เบอร์ต่อ 7735 Liability_Claim@viriyah.co.th
Share This Book Mark Send E-Mail Print This

ผลิตภัณฑ์ประกันภัย

ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ
ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล "อุ่นใจ" ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม "อุ่นใจ" ประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล อุ่นใจรักษ์ โกลด์ เหมาจ่ายต่อครั้ง ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางส่วนบุคคล ประกันภัยท่องเที่ยวสุขใจ ประกันภัยอุบัติเหตุโครงการเอื้ออารี ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลสำหรับรายย่อย (ไมโคร อินชัวรันส์) ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลเอื้ออารีสำหรับรายย่อย (ไมโคร อินชัวรันส์) ประกันภัยอุบัติเหตุ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประกันภัยอุบัติเหตุประเภทผู้ขับขี่และผู้โดยสารไม่ระบุชื่อ ประกันภัยอุบัติเหตุประเภทผู้ขับขี่ไม่ระบุชื่อ ประกันภัยโรคมะเร็ง ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพบุคคล ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพกลุ่ม ประกันภัยสำหรับผู้เล่นกอล์ฟ ประกันภัย 200 สำหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ ประกันภัยอุบัติเหตุขับขี่สุขใจ
ประกันภัยสำหรับธุรกิจและความรับผิด
ประกันอัคคีภัยทั่วไป ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางสำหรับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ประกันภัยผู้โดยสารเรือสำหรับโดยสาร ประกันภัยสำหรับเงิน ประกันภัยป้ายโฆษณา ประกันภัยธุรกิจปลอดภัย ประกันภัยร้านทอง ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ประกันภัยผู้ตรวจสอบอาคาร ประกันภัยกิจการควบคุมประเภทที่ 3 (ปั๊มน้ำมัน) ประกันภัยความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าไม่ปลอดภัย ประกันภัยด้านความรับผิดผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ ประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิดในการติดตั้งเครื่องจักร ประกันภัยหม้อกำเนิดไอน้ำและถังอัดความดัน ประกันภัยเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิดของผู้รับเหมา ประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิดของเครื่องมือและเครื่องจักรของผู้รับเหมา ประกันภัยเครื่องจักร

ข่าวสารประชาสัมพันธ์วิริยะประกันภัย ร่วมกับ เคาน์เตอร์เซอร์วิส แถมฟรี ประกันแพ้วัคซีนโควิด-19 (ปรับปรุง : 17 มี.ค. 2564)


วิริยะประกันภัย “ชวนตรวจรถฟรี” ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 (ปรับปรุง : 15 มี.ค. 2564)


วิริยะประกันภัย มอบประกันอุบัติเหตุ (PA) ตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริ ทุนประกันรวม 47.7 ล้านบาท (ปรับปรุง : 14 มี.ค. 2564)


วิริยะประกันภัย ประกาศแผนปี 64 เดินหน้าปรับสถาปัตยกรรมไอที มุ่งพัฒนาองค์รวมประสบการณ์เพื่อเป็นหนึ่งในใจลูกค้าตลอดกาล (ปรับปรุง : 12 มี.ค. 2564)


วิริยะประกันภัยเปิดเกมรุกปี 64 เลือก 3 บริษัทซอฟต์แวร์ระดับโลก ปรับสถาปัตยกรรมไอทีเพื่อความเป็นหนึ่งในใจลูกค้าตลอดกาล (ปรับปรุง : 10 มี.ค. 2564)
> โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)
x
54