light 1
bgShadowTop
bg Dot
ความเป็นธรรม คือ นโยบาย
TH EN
วิริยะประกันภัย
bg content

ประกันภัยด้านการเงินและการค้ำประกัน

bg

ผลิตภัณฑ์ประกันภัย/ประกันภัยด้านการเงินและการค้ำประกัน

ประกันภัยอิสรภาพก่อนกระทำความผิด

ประกันภัยอิสรภาพก่อนกระทำความผิด ให้ความคุ้มครองกรณีที่ผู้เอาประกันภัย
ถูกดำเนินคดี และถูกควบคุมตัวในคดีอาญาในฐานความผิดอันเนื่องมาจากการกระทำ
โดยประมาท ซึ่งทางบริษัทฯ จะออกหนังสือรับรองตามจำนวนเงินเอาประกันภัยพร้อม
กับกรมธรรม์ เพื่อให้ผู้เอาประกันภัยนำไปใช้เป็นหลักประกันในการขอประกันตัวต่อเจ้า
พนักงาน โดยไม่ต้องยุ่งยากเสียเวลาไปหาหลักทรัพย์ประกันอื่นๆเหมาะสำหรับ

  • บุคคลทั่วไป
  • ผู้ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยงต่อการกระทำที่อาจเป็นความผิดทางอาญา เช่น คนขับรถ หมอ วิศวกร สถาปนิก

ทรัพย์สินที่เอาประกัน/วัตถุที่เอาประกัน

  • ความรับผิดตามสัญญาประกันต่อหน่วยงานที่เป็นผู้สั่งปล่อยตัวชั่วคราว

ความคุ้มครอง

คุ้มครองค่าปรับตามสัญญาประกันที่วางไว้กับหน่วยงานที่เป็นผู้สั่งปล่อยตัวชั่วคราว เบี้ยประกันภัยจะขึ้นอยู่กับเงินเอาประกันภัยที่ท่านกำหนด ซึ่งอัตราเบี้ยประกันภัยอยู่ที่ประมาณ 0.5-1%

ระยะเวลาความคุ้มครอง

หมายเหตุ

  • หนังสือรับรองการประกันตัวมีอายุ 2 ปี นับจากวันที่กรมธรรม์คุ้มครอง
  • ติดต่อสอบถามก่อนทำประกันภัยที่แผนกประกันภัยอิสรภาพ สำนักงานใหญ่


*ข้อความที่ปรากฎนี้เป็นเพียงสรุปความคุ้มครองสาระสำคัญเท่านั้น หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อบริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)   หรือติดต่อตัวแทนประกันภัยของท่าน

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 0-2129-8888

โทรสาร : 02-642-3930


คุณเฉลิมพล ประสานทอง (งานรับประกัน) เบอร์ต่อ 7689 Bailbond@viriyah.co.th
คุณยุพิน เต็มเปี่ยม (งานรับประกัน) เบอร์ต่อ 7705
คุณพรทิพย์ หงษ์กลาย (งานรับประกัน) เบอร์ต่อ 7693
คุณสุปราณี ขาวขำ (งานสินไหมทดแทน) เบอร์ต่อ 7707
Share This Book Mark Send E-Mail Print This

ผลิตภัณฑ์ประกันภัย

ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ
ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล "อุ่นใจ" ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม "อุ่นใจ" ประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล อุ่นใจรักษ์ โกลด์ เหมาจ่ายต่อครั้ง ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางส่วนบุคคล ประกันภัยท่องเที่ยวสุขใจ ประกันภัยอุบัติเหตุโครงการเอื้ออารี ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลสำหรับรายย่อย (ไมโคร อินชัวรันส์) ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลเอื้ออารีสำหรับรายย่อย (ไมโคร อินชัวรันส์) ประกันภัยอุบัติเหตุ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประกันภัยอุบัติเหตุประเภทผู้ขับขี่และผู้โดยสารไม่ระบุชื่อ ประกันภัยอุบัติเหตุประเภทผู้ขับขี่ไม่ระบุชื่อ ประกันภัยโรคมะเร็ง ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพบุคคล ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพกลุ่ม ประกันภัยสำหรับผู้เล่นกอล์ฟ ประกันภัย 200 สำหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ ประกันภัยอุบัติเหตุขับขี่สุขใจ
ประกันภัยสำหรับธุรกิจและความรับผิด
ประกันอัคคีภัยทั่วไป ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางสำหรับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ประกันภัยผู้โดยสารเรือสำหรับโดยสาร ประกันภัยสำหรับเงิน ประกันภัยป้ายโฆษณา ประกันภัยธุรกิจปลอดภัย ประกันภัยร้านทอง ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ประกันภัยผู้ตรวจสอบอาคาร ประกันภัยกิจการควบคุมประเภทที่ 3 (ปั๊มน้ำมัน) ประกันภัยความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าไม่ปลอดภัย ประกันภัยด้านความรับผิดผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ ประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิดในการติดตั้งเครื่องจักร ประกันภัยหม้อกำเนิดไอน้ำและถังอัดความดัน ประกันภัยเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิดของผู้รับเหมา ประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิดของเครื่องมือและเครื่องจักรของผู้รับเหมา ประกันภัยเครื่องจักร

ข่าวสารประชาสัมพันธ์วิริยะประกันภัย ร่วมกับ เคาน์เตอร์เซอร์วิส แถมฟรี ประกันแพ้วัคซีนโควิด-19 (ปรับปรุง : 17 มี.ค. 2564)


วิริยะประกันภัย “ชวนตรวจรถฟรี” ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 (ปรับปรุง : 15 มี.ค. 2564)


วิริยะประกันภัย มอบประกันอุบัติเหตุ (PA) ตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริ ทุนประกันรวม 47.7 ล้านบาท (ปรับปรุง : 14 มี.ค. 2564)


วิริยะประกันภัย ประกาศแผนปี 64 เดินหน้าปรับสถาปัตยกรรมไอที มุ่งพัฒนาองค์รวมประสบการณ์เพื่อเป็นหนึ่งในใจลูกค้าตลอดกาล (ปรับปรุง : 12 มี.ค. 2564)


วิริยะประกันภัยเปิดเกมรุกปี 64 เลือก 3 บริษัทซอฟต์แวร์ระดับโลก ปรับสถาปัตยกรรมไอทีเพื่อความเป็นหนึ่งในใจลูกค้าตลอดกาล (ปรับปรุง : 10 มี.ค. 2564)
> โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)
x
55