light 1
bgShadowTop
bg Dot
ความเป็นธรรม คือ นโยบาย
TH EN
วิริยะประกันภัย
bg content

ประกันภัยรถยนต์

bg
home หน้าแรก / ผลิตภัณฑ์ประกันภัย / ประกันภัยรถยนต์ / โครงการ "รถบรรทุกข้ามแดนระหว่างประเทศ"
ประกันภัยรถยนต์สำหรับลูกค้าโครงการรถบรรทุกข้ามแดนระหว่างประเทศ
โครงการรถบรรทุกข้ามแดนระหว่างประเทศ
โครงการนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บริการการประกันภัยความสูญเสียหรือเสียหาย ในระหว่างการเดินทางระหว่างประเทศไทย และประเทศเพื่อนบ้าน 3 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า โดยทางรถบรรทุกสินค้า โดยให้ความคุ้มครองต่อผู้ประสบภัยจากอุบัติเหตุรถยนต์ ทุกคนที่ประสบภัยจากรถ ไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร คนเดินถนน หากได้รับความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย อนามัย รวมไปถึงทายาทของผู้ประสบภัยข้างต้น ในกรณีผู้ประสบภัยเสียชีวิต ตลอดจนให้ความคุ้มครองต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกคุณสมบัติเข้าร่วมโครงการ

  • ผู้ประกอบการที่ทำการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

เอกสารประกอบการทำประกัน
  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาทะเบียนรถ
  • รูปถ่ายรถ หรือให้เจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถ

เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ
ประเภทรถที่ทำประกันภัย
  • รถบรรทุก รถลากจูง และรถพ่วง
  • รถอายุไม่เกิน 30 ปี หรือขึ้นอยู่กับสภาพรถ

สิทธิประโยชน์
  • เลือกทำประกันภัยรถบรรทุก 3 คัน ขึ้นไป รับส่วนลดจากกรณีนี้ทันที 10%
  • รถบรรทุกติดตั้ง GPS ได้ส่วนลดอีก 10% จากอัตราเบี้ยประกันภัย

สาขาประสานงานประเทศเพื่อนบ้าน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
รับประกันภัย ติดต่อ สาขาอุดรธานี เบอร์ติดต่อ: 0-4221-2670-5
เคลม ติดต่อ Call Center
บริษัท อลิอันซ์เจเนอรัล ลาว จำกัด
เบอร์ติดต่อ: 021-222-2222

ราชอาณาจักรกัมพูชา
รับประกันภัย ติดต่อ สาขานครราชสีมา เบอร์ติดต่อ: 0-4428-1820-9
เคลม ติดต่อ ศูนย์สระแก้ว เบอร์ติดต่อ: 0-3742-1821

สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า
รับประกันภัย ติดต่อ สาขานครสวรรค์ เบอร์ติดต่อ: 0-5622-9951-7
เคลม แจ้ง ศูนย์ประสานงานประเทศพม่า
(เมียวดี)
เบอร์ติดต่อ: 0-5553-4447


รับชม VDO แนะนำโครงการ
ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
  • บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โครงการรถบรรทุกข้ามแดนระหว่างประเทศ อาคาร อาร์ เอส ทาวเวอร์ ชั้น 38 ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
  • โทร.0-2129-8888

1. คุณไกรสร ไชยเวช email : kraisornc@viriyah.co.th
2. คุณธรรมรัตน์ ทิมอิ่ม email : thamaratt@viriyah.co.th
Share This Book Mark Send E-Mail Print This

ผลิตภัณฑ์ประกันภัย

ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ
ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล "อุ่นใจ" ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม "อุ่นใจ" ประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล อุ่นใจรักษ์ โกลด์ เหมาจ่ายต่อครั้ง ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางส่วนบุคคล ประกันภัยท่องเที่ยวสุขใจ ประกันภัยอุบัติเหตุโครงการเอื้ออารี ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลสำหรับรายย่อย (ไมโคร อินชัวรันส์) ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลเอื้ออารีสำหรับรายย่อย (ไมโคร อินชัวรันส์) ประกันภัยอุบัติเหตุ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประกันภัยอุบัติเหตุประเภทผู้ขับขี่และผู้โดยสารไม่ระบุชื่อ ประกันภัยอุบัติเหตุประเภทผู้ขับขี่ไม่ระบุชื่อ ประกันภัยโรคมะเร็ง ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพบุคคล ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพกลุ่ม ประกันภัยสำหรับผู้เล่นกอล์ฟ ประกันภัย 200 สำหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ ประกันภัยอุบัติเหตุขับขี่สุขใจ
ประกันภัยสำหรับธุรกิจและความรับผิด
ประกันอัคคีภัยทั่วไป ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางสำหรับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ประกันภัยผู้โดยสารเรือสำหรับโดยสาร ประกันภัยสำหรับเงิน ประกันภัยป้ายโฆษณา ประกันภัยธุรกิจปลอดภัย ประกันภัยร้านทอง ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ประกันภัยผู้ตรวจสอบอาคาร ประกันภัยกิจการควบคุมประเภทที่ 3 (ปั๊มน้ำมัน) ประกันภัยความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าไม่ปลอดภัย ประกันภัยด้านความรับผิดผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ ประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิดในการติดตั้งเครื่องจักร ประกันภัยหม้อกำเนิดไอน้ำและถังอัดความดัน ประกันภัยเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิดของผู้รับเหมา ประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิดของเครื่องมือและเครื่องจักรของผู้รับเหมา ประกันภัยเครื่องจักร

ข่าวสารประชาสัมพันธ์วิริยะประกันภัย ร่วมกับ เคาน์เตอร์เซอร์วิส แถมฟรี ประกันแพ้วัคซีนโควิด-19 (ปรับปรุง : 17 มี.ค. 2564)


วิริยะประกันภัย “ชวนตรวจรถฟรี” ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 (ปรับปรุง : 15 มี.ค. 2564)


วิริยะประกันภัย มอบประกันอุบัติเหตุ (PA) ตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริ ทุนประกันรวม 47.7 ล้านบาท (ปรับปรุง : 14 มี.ค. 2564)


วิริยะประกันภัย ประกาศแผนปี 64 เดินหน้าปรับสถาปัตยกรรมไอที มุ่งพัฒนาองค์รวมประสบการณ์เพื่อเป็นหนึ่งในใจลูกค้าตลอดกาล (ปรับปรุง : 12 มี.ค. 2564)


วิริยะประกันภัยเปิดเกมรุกปี 64 เลือก 3 บริษัทซอฟต์แวร์ระดับโลก ปรับสถาปัตยกรรมไอทีเพื่อความเป็นหนึ่งในใจลูกค้าตลอดกาล (ปรับปรุง : 10 มี.ค. 2564)
> โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)
x