light 1
bgShadowTop
bg Dot
ความเป็นธรรม คือ นโยบาย
TH EN
วิริยะประกันภัย
bg content

รายชื่อผู้เข้าอบรมเพื่อขอรับ/ขอต่อฯ

bg
bg left หน้าแรก / หลักสูตรอบรม / รายชื่อผู้เข้าอบรมเพื่อขอรับ/ขอต่อฯ
ชื่อเอกสาร ชนิดไฟล์ ขนาดไฟล์ [KB.]

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตรขอต่อใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัยครั้งที่ 1-3 (กรุงเทพฯ-ปริมณฑล) 9-14 พ.ย.60

146.21

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตรขอรับใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัย(กรุงเทพฯ-ปริมณฑล) 8 พ.ย.60

140.19
Share This Book Mark Send E-Mail Print This

ข่าวสารกิจกรรมตัวแทนศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนานักประกันภัย จัดอบรม การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อสร้างความมั่นใจในการเข้าพบลูกค้า (ปรับปรุง : 16 ต.ค. 2560)


ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนานักประกันภัย จัดอบรมติวสอบใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าฯประกันวินาศภัย (ปรับปรุง : 02 ต.ค. 2560)


ศูนย์ฝึกอบรมฯ จัดอบรม"การวางแผนภาษีและขั้นตอนการเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม"จ.สระบุรี (ปรับปรุง : 29 ก.ย. 2560)


ศูนย์ฝึกอบรมฯ จัดอบรม"การวางแผนภาษีและขั้นตอนการเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม"จ.นครปฐม (ปรับปรุง : 27 ก.ย. 2560)


ศูนย์ฝึกอบรมฯ จัดอบรม"การวางแผนภาษีและขั้นตอนการเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม"จ.สมุทรสาคร (ปรับปรุง : 27 ก.ย. 2560)