light 1
bgShadowTop
bg Dot
ความเป็นธรรม คือ นโยบาย
TH EN
วิริยะประกันภัย
bg content

ข่าวสารกิจกรรมตัวแทน

bg
bg left หน้าแรก / ข่าวสาร/กิจกรรม / ข่าวสารกิจกรรมตัวแทน
01
มี.ค. 2564

ศูนย์ฝึกอบรมฯจัดอบรมขอต่อใบอนุญาตตัวแทนครั้งที่ 1-2 และ ตัวแทน/นายหน้าครั้งที่4(ภาค6รุ่น1)

ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนานักประกันภัย  จัดอบรมหลักสูตร ขอต่ออายุใบอนุญาตตัวแทนครั้งที่ 1 (15 ก.พ. 64) ขอต่ออายุใบอนุญาตตัวแทนครั้งที่ 2 (22 ก.พ. 64) ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารอาร์.เอส.ทาวเวอร์ และขอต่ออายุใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่ 4 (23-25 ก.พ. 64) ณ ห้องประชุมประไพวิริยะพันธุ์ สาขาลุมพินี ให้กับตัวแทนและนายหน้าฯ ภาค 6 ซึ่งเป็นรุ่นที่ 1 ของปี 2564 ทั้งนี้ศูนย์ฝึกอบรมฯ ต้องขอขอบคุณท่านผู้บริหารและวิทยากรทุกท่านที่เสียสละเวลามาให้ความรู้กับตัวแทนของบริษัทฯ เป็นอย่างสูงครับ

Share This Book Mark Send E-Mail Print This

ข่าวสารกิจกรรมตัวแทน



คุณภาณุตร์ เหรียญประยูร ผจก.ฝ่ายปฏิบัติการภาค 4 ให้เกียรติมอบวุฒิบัตรการอบรมต่อใบอนุญาตตัวแทน ภาค 4 (ปรับปรุง : 02 เม.ย. 2564)


พล.ต.ท.เผ่าไทย ทองธิว กรรมการและที่ปรึกษาบริษัท ให้เกียรติมอบวุฒิบัตรการอบรมต่อใบอนุญาตตัวแทน ภาค 1 (ปรับปรุง : 24 มี.ค. 2564)


ศูนย์ฝึกอบรมฯจัดอบรมขอต่อใบอนุญาตตัวแทนครั้งที่ 1-2 และ ตัวแทน/นายหน้าครั้งที่4(ภาค6รุ่น1) (ปรับปรุง : 01 มี.ค. 2564)


ศูนย์ฝึกอบรมฯ จัดอบรม "ขอต่ออายุใบอนุญาตนายหน้าครั้งที่ 2" ให้กับ ธนาคารทิสโก้ (ปรับปรุง : 24 พ.ย. 2563)


ศูนย์ฝึกอบรมฯ จัดอบรม "ขอต่ออายุใบอนุญาตนายหน้าครั้งที่ 1" ให้กับ ธนาคารทิสโก้ (ปรับปรุง : 23 พ.ย. 2563)
> โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)
x