light 1
bgShadowTop
bg Dot
ความเป็นธรรม คือ นโยบาย
TH EN
วิริยะประกันภัย
bg content

ข่าวสารกิจกรรมตัวแทน

bg
bg left หน้าแรก / ข่าวสาร/กิจกรรม / ข่าวสารกิจกรรมตัวแทน
09
ก.ย. 2564

ศูนย์ฝึกอบรมฯจัดการอบรมทางไกลหลักสูตรขอรับใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัย

เมื่อวันที่ 7 และ 8 กันยายน 2564 ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนานักประกันภัย ได้ดำเนินการจัดการอบรมทางไกล ด้วยระบบ Video Conference หลักสูตรขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย โดยได้มีตัวแทนจากสาขาภาค 1(เชียงใหม่) ภาค 2(อุบลราชธานี) ภาค 3(จันทบุรี ระยอง ชลบุรี) ภาค 4(สระบุรี) ภาค 5(สุราษฎร์ธานี  นครศรีธรรมราช หาดใหญ่ กระบี่) และ ตัวแทนจากสาขาเขตกรุงเทพมหานคร เข้ารับการอบรม โดยการจัดอบรมในครั้งนี้ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนานักประกันภัย ต้องขอขอบคุณท่านผู้บริหารและทีมงานสาขาภาคต่างๆทุกท่าน ที่ช่วยดูแลและอำนวยความสะดวกให้ผู้เข้าอบรมเป็นอย่างสูงครับ

Share This Book Mark Send E-Mail Print This

ข่าวสารกิจกรรมตัวแทนศูนย์ฝึกอบรมฯจัดการอบรมทางไกลหลักสูตรขอต่ออายุใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัยครั้งที่ 3 (ปรับปรุง : 15 ก.ย. 2564)


ศูนย์ฝึกอบรมฯจัดการอบรมทางไกลหลักสูตรขอรับใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัย (ปรับปรุง : 09 ก.ย. 2564)


ศูนย์ฝึกอบรม จัดการอบรมทางไกลหลักสูตรขอต่ออายุใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัย ครั้งที่ 2 (ปรับปรุง : 01 ก.ย. 2564)


ศูนย์ฝึกอบรม จัดการอบรมทางไกลหลักสูตรขอต่ออายุใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัย ครั้งที่ 1 (ปรับปรุง : 27 ส.ค. 2564)


คุณภาณุตร์ เหรียญประยูร ผจก.ฝ่ายปฏิบัติการภาค 4 ให้เกียรติมอบวุฒิบัตรการอบรมต่อใบอนุญาตตัวแทน ภาค 4 (ปรับปรุง : 02 เม.ย. 2564)
> โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)
x