light 1
bgShadowTop
bg Dot
ความเป็นธรรม คือ นโยบาย
TH EN
วิริยะประกันภัย
bg content

ข่าวสารกิจกรรมตัวแทน

bg
bg left หน้าแรก / ข่าวสาร/กิจกรรม / ข่าวสารกิจกรรมตัวแทน
29
พ.ย. 2564

ประมวลภาพการอบรมทางไกลหลักสูตรขอต่ออายุใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัยครั้งที่ 1-3 (รอบพิเศษ)

ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนานักประกันภัย ได้ดำเนินการจัดการอบรมทางไกล ด้วยระบบ Video Conference (รอบพิเศษ)หลักสูตรขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยครั้งที่ 1 (16-17 พ.ย. 64) ครั้งที่ 2 (18-19 พ.ย. 64) และครั้งที่ 3 (23-24 พ.ย. 64) ทั้งนี้เพื่อให้ตัวแทนสามารถดำเนินการต่ออายุได้ทันตามระเบียบข้อบังคับของทาง คปภ. ซึ่งได้มีตัวแทนในสังกัดสาขาภาค 1-6 ร่วมเข้ารับการอบรม โดยการจัดอบรมในครั้งนี้ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนานักประกันภัย ต้องขอขอบคุณท่านผู้บริหารและทีมงานสาขาภาคต่างๆทุกท่าน ที่ช่วยดูแลและอำนวยความสะดวกให้ผู้เข้าอบรมเป็นอย่างสูงครับ

Share This Book Mark Send E-Mail Print This
> โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)
x