light 1
bgShadowTop
bg Dot
ความเป็นธรรม คือ นโยบาย
TH EN
วิริยะประกันภัย
bg content

ข่าวสารกิจกรรมตัวแทน

bg
bg left หน้าแรก / ข่าวสาร/กิจกรรม / ข่าวสารกิจกรรมตัวแทน
07
เม.ย. 2565

ประมวลภาพการจัดเตรียมเนื้อหา สำหรับการอบรมผ่านระบบ e-Learning

ประมวลภาพการจัดเตรียมเนื้อหา เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนการสอนผ่านระบบ  e learning ซึ่งจะทำให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความสะดวก เข้าถึงเนื้อหาได้ง่าย สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว รวมถึงรองรับกับสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในขณะนี้

Share This Book Mark Send E-Mail Print This
> โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)
x