light 1
bgShadowTop
bg Dot
ความเป็นธรรม คือ นโยบาย
TH EN
วิริยะประกันภัย
bg content

ข่าวสารกิจกรรมตัวแทน

bg
bg left หน้าแรก / ข่าวสาร/กิจกรรม / ข่าวสารกิจกรรมตัวแทน
30
มิ.ย. 2565

ประมวลภาพการอบรมทางไกลหลักสูตรขอรับ ขอต่ออายุใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้า ครั้งที่ 4

ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนานักประกันภัย ได้ดำเนินการจัดการอบรมทางไกล ด้วยระบบ Video Conference หลักสูตรขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนและนายหน้าประกันวินาศภัยครั้งที่ 4 ในช่วงระหว่างวันที่ 1 - 28 มิถุนายน 2565 (ทั้งหมด 9 รอบ) เพื่อให้ตัวแทนและนายหน้าสามารถดำเนินการต่ออายุได้ทันตามระเบียบข้อบังคับของทาง คปภ. ซึ่งได้มีตัวแทนและนายหน้าในสังกัดสาขาภาค 1-6 ร่วมเข้ารับการอบรมเป็นจำนวนมาก โดยการจัดอบรมในครั้งนี้ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนานักประกันภัย ต้องขอขอบคุณท่านผู้บริหารและทีมงานสาขาภาคต่างๆทุกท่าน ที่ช่วยดูแลและอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าอบรมเป็นอย่างสูงครับ

Share This Book Mark Send E-Mail Print This
> โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)
x