light 1
bgShadowTop
bg Dot
ความเป็นธรรม คือ นโยบาย
TH EN
วิริยะประกันภัย
bg content

ข่าวสารกิจกรรมตัวแทน

bg
bg left หน้าแรก / ข่าวสาร/กิจกรรม / ข่าวสารกิจกรรมตัวแทน
13
ธ.ค. 2560

ศูนย์ฝึกอบรมฯ จัดอบรม"ติวสอบเพื่อขอรับใบอนุญาต"ให้กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ธกส.ภาคเหนือตอนบน

ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนานักประกันภัย จัดอบรมหลักสูตร " ติวสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย " ให้กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ธนาคาร ธกส. เขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน จำนวน 300 คน ซึ่งหลักสูตรนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่  ทั้งนี้ทางศูนย์ฝึกอบรมฯ ต้องขอขอบคุณผู้บริหารภาคเหนือทุกท่านที่ให้เกียรติบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้.

Share This Book Mark Send E-Mail Print This