light 1
bgShadowTop
bg Dot
ความเป็นธรรม คือ นโยบาย
TH EN
วิริยะประกันภัย
bg content

ข่าวสารกิจกรรมตัวแทน

bg
bg left หน้าแรก / ข่าวสาร/กิจกรรม / ข่าวสารกิจกรรมตัวแทน
21
ม.ค. 2562

ศูนย์ฝึกอบรมฯ จัดอบรมขอต่ออายุตัวแทนฯครั้งที่ 1-4 ให้ จนท.ศักดิ์สยามพาณิชย์ ลิสซิ่ง จ.อุตรดิตถ์

ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนานักประกันภัย จัดอบรมหลักสูตร " ขอต่ออายุใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัยครั้งที่ 1-4 " ให้กับเจ้าหน้าที่บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)  ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) จ.อุตรดิตถ์  โดยการจัดอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 มกราคม  2562 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ทางศูนย์ฝึกอบรมฯ ต้องขอขอบคุณวิทยากรทุกท่านที่เสียสละเวลามาให้ความรู้กับทางคู่ค้าของบริษัทเป็นอย่างสูงครับ

Share This Book Mark Send E-Mail Print This