light 1
bgShadowTop
bg Dot
ความเป็นธรรม คือ นโยบาย
TH EN
วิริยะประกันภัย
bg content

ข่าวสารกิจกรรมตัวแทน

bg
bg left หน้าแรก / ข่าวสาร/กิจกรรม / ข่าวสารกิจกรรมตัวแทน
06
ส.ค. 2562

ศูนย์ฝึกอบรมฯ จัดอบรม"ขอต่ออายุใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าครั้งที่ 4"ให้กับตัวแทนภาค 1

ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนานักประกันภัย จัดอบรมหลักสูตร " ขอต่ออายุใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าประกันวินาศภัยครั้งที่ 4 " ให้กับตัวแทนและนายหน้าพื้นที่ภาค 1 ซึ่งหลักสูตรนี้จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 3-4 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมโพธิ์วดล จังหวัดเชียงราย ทั้งนี้ทางศูนย์ฝึกอบรมฯ ต้องขอขอบคุณผู้บริหารที่ให้เกียรติบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้

Share This Book Mark Send E-Mail Print This