light 1
bgShadowTop
bg Dot
ความเป็นธรรม คือ นโยบาย
TH EN
วิริยะประกันภัย
bg content

ข่าวสารกิจกรรมตัวแทน

bg
bg left หน้าแรก / ข่าวสาร/กิจกรรม / ข่าวสารกิจกรรมตัวแทน
18
พ.ย. 2562

ศูนย์ฝึกอบรมฯ จัดอบรม ตลาดออนไลน์ยุคดิจิตอลและการตลาดเฟสบุ๊คพื้นฐาน ให้กับตัวแทนพื้นที่ ภาค2

ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนานักประกันภัย จัดอบรมหลักสูตร "การตลาดออนไลน์ยุคดิจิตอลและการตลาดเฟสบุ๊คพื้นฐาน" ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา ให้กับตัวแทนในเขตพื้นที่ภาค 2 ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณณัฐพงศ์  บุญเย็น ผู้จัดการฝ่ายปฎิบัติการภาค 2 กล่าวเปิดการอบรมและร่วมรับฟังบรรยาย ทางศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนานักประกันภัย ต้องขอขอบคุณท่านผู้บริหารและทีมงาน ภาค 2 ทุกท่านที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นกับทีมงานและวิทยากรเป็นอย่างสูงครับ

Share This Book Mark Send E-Mail Print This