light 1
bgShadowTop
bg Dot
ความเป็นธรรม คือ นโยบาย
TH EN
วิริยะประกันภัย
bg content

ข่าวสารกิจกรรมตัวแทน

bg
bg left หน้าแรก / ข่าวสาร/กิจกรรม / ข่าวสารกิจกรรมตัวแทน
10
มี.ค. 2563

ศูนย์ฝึกอบรมฯ จัดอบรมต่อบัตรนายหน้าฯ ครั้งที่1-3 ให้ จนท.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จก.(มหาชน)

ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนานักประกันภัยจัดอบรมหลักสูตร ขอต่ออายุใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่ 1-3 ให้กับ คู่ค้า บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ลีส จำกัด (มหาชน)  ซึ่งหลักสูตรนี้จัดขึ้นเมื่อ วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2563  ที่ผ่านมา ณ โรงแรมรอยัล เบญจา กรุงเทพมหานคร โดยทางศูนย์ฝึกอบรมฯได้มีมาตรการในการคัดกรองผู้เข้าอบรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทั้งนี้ทางศูนย์ฝึกอบรมฯ ต้องขอขอบคุณวิทยากรทุกท่านที่เสียสละเวลาในการบรรยายให้กับพันธมิตรทางการค้าของบริษัทฯ เป็นอย่างสูงครับ

Share This Book Mark Send E-Mail Print This

ข่าวสารกิจกรรมตัวแทนคุณประสิทธิ์ สุนะชูแสง ผจก.ฝ่ายปฏิบัติการภาค 1 ให้เกียรติมอบวุฒิบัตรการอบรมตัวแทนและนายหน้า ภาค 1 (ปรับปรุง : 24 มี.ค. 2563)


ศูนย์ฝึกอบรมฯ จัดอบรมต่อบัตรนายหน้าฯ ครั้งที่1-3 ให้ จนท.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จก.(มหาชน) (ปรับปรุง : 10 มี.ค. 2563)


ศูนย์ฝึกอบรมฯ จัดอบรม"ขอต่ออายุใบอนุญาตนายหน้าครั้งที่ 4"ให้กับเจ้าหน้าที่ตรีเพชร อีซูซุ(มีนาคม) (ปรับปรุง : 09 มี.ค. 2563)


พล.ต.ท.เผ่าไทย ทองธิว กรรมการและที่ปรึกษาบริษัท ให้เกียรติมอบวุฒิบัตรการอบรมต่อใบอนุญาตตัวแทน ภาค 4 (ปรับปรุง : 05 มี.ค. 2563)


ศูนย์ฝึกอบรมฯ จัดอบรมติวสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตนายหน้าฯ ให้จนท.ทีคิวเอ็ม (ปรับปรุง : 04 มี.ค. 2563)