light 1
bgShadowTop
bg Dot
ความเป็นธรรม คือ นโยบาย
TH EN
วิริยะประกันภัย
bg content

ข่าวสารกิจกรรมตัวแทน

bg
bg left หน้าแรก / ข่าวสาร/กิจกรรม / ข่าวสารกิจกรรมตัวแทน
09
มิ.ย. 2563

ศูนย์ฝึกอบรมฯ จัดอบรมขอรับ/ขอต่อใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าฯ ครั้งที่ 1-4 ให้กับตัวแทนพื้นที่ ภาค2

ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนานักประกันภัย  จัดอบรมหลักสูตร "ขอรับ/ต่อใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าประกันวินาศภัย" ครั้งที่ 1 - 4  ให้กับตัวแทนภาค 2  เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2563 การอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 2 - 4 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา โดยรับได้รับเกียรติจาก คุณอภิญญา สัมฤทธิ์รินทร์ ผช.ผจก.ฝ่ายปฏิบัติการภาค 2 กล่าวเปิดการอบรม ณ โรงแรมสีมาธานี จ.นครราชสีมา ซึ่งการจัดอบรมในครั้งนี้ได้มีการคัดกรองผู้เข้าอบรมโดยการวัดอุณหภูมิร่างกายและเว้นระยะห่างในการนั่งอบรมตามมาตรการของรัฐ ทั้งนี้ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนานักประกันภัย ต้องขอขอบคุณท่านผู้บริหารและทีมงาน ภาค 2 ทุกท่านที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นกับทีมงานและวิทยากรเป็นอย่างสูงครับ

Share This Book Mark Send E-Mail Print This