light 1
bgShadowTop
bg Dot
ความเป็นธรรม คือ นโยบาย
TH EN
วิริยะประกันภัย
bg content

ข่าวสารกิจกรรมตัวแทน

bg
bg left หน้าแรก / ข่าวสาร/กิจกรรม / ข่าวสารกิจกรรมตัวแทน
17
มิ.ย. 2563

ประมวลภาพการจัดอบรมขอรับและขอต่อใบอนุญาตนายหน้าฯ ครั้งที่ 1 (ภาค 6 รุ่นที่2)

ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนานักประกันภัย  จัดอบรมหลักสูตร "ขอรับและขอต่ออายุใบนายหน้าประกันวินาศภัย" ครั้งที่ 1  ให้กับตัวแทนภาค 6  รุ่นที่ 2 ประจำปี 2563 การอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 และ 11 - 12 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารอาร์เอสทาวเวอร์และห้องประชุมประไพวิริยะพันธุ์ สาขาลุมพินี ซึ่งการจัดอบรมในครั้งนี้ได้มีการคัดกรองผู้เข้าอบรมโดยการวัดอุณหภูมิร่างกายและเว้นระยะห่างในการนั่งอบรมตามมาตรการของรัฐ 

Share This Book Mark Send E-Mail Print This

ข่าวสารกิจกรรมตัวแทนศูนย์ฝึกอบรมฯ จัดอบรมติวสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตนายหน้าฯ ให้จนท.ทีคิวเอ็ม (ปรับปรุง : 14 ส.ค. 2563)


ศูนย์ฝึกอบรมฯ จัดอบรม"ขอต่ออายุใบอนุญาตนายหน้าครั้งที่ 4"ให้กับเจ้าหน้าที่ตรีเพชร อีซูซุ(สิงหาคม) (ปรับปรุง : 10 ส.ค. 2563)


ศูนย์ฝึกอบรมฯ จัดอบรม"ต่อใบอนุญาตนายหน้าครั้งที่ 4"ให้กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ดวงเจริญโบรกเกอร์ (ปรับปรุง : 04 ส.ค. 2563)


ศูนย์ฝึกอบรมฯ จัดอบรมต่อบัตรนายหน้าฯ ครั้งที่ 1-2 ให้ จนท.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จก.(มหาชน) (ปรับปรุง : 03 ส.ค. 2563)


ศูนย์ฝึกอบรมฯ จัดอบรมขอรับ/ต่อใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าฯ ครั้งที่ 4 (ภาค 6) รุ่นที่ 2 ประจำปี 2563 (ปรับปรุง : 03 ส.ค. 2563)