light 1
bgShadowTop
bg Dot
ความเป็นธรรม คือ นโยบาย
TH EN
วิริยะประกันภัย
bg content

ข่าวสารกิจกรรมตัวแทน

bg
bg left หน้าแรก / ข่าวสาร/กิจกรรม / ข่าวสารกิจกรรมตัวแทน
07
ก.ค. 2563

ประมวลภาพการจัดอบรขอต่อใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าฯ ครั้งที่ 1-3 (ภาค 6 รุ่นที่2)

ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนานักประกันภัย  จัดอบรมหลักสูตร ขอต่ออายุใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าประกันวินาศภัย" ครั้งที่ 1-3  ให้กับตัวแทนภาค 6  รุ่นที่ 2 ประจำปี 2563 การอบรมครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน ถึง วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารอาร์เอสทาวเวอร์และห้องประชุมประไพวิริยะพันธุ์ สาขาลุมพินี ซึ่งการจัดอบรมในครั้งนี้ได้มีการคัดกรองผู้เข้าอบรมโดยการวัดอุณหภูมิร่างกายและเว้นระยะห่างในการนั่งอบรมตามมาตรการของรัฐ 

Share This Book Mark Send E-Mail Print This