light 1
bgShadowTop
bg Dot
ความเป็นธรรม คือ นโยบาย
TH EN
วิริยะประกันภัย
bg content

ข่าวสารกิจกรรมตัวแทน

bg
bg left หน้าแรก / ข่าวสาร/กิจกรรม / ข่าวสารกิจกรรมตัวแทน
22
ก.ค. 2563

ศูนย์ฝึกอบรมฯ จัดอบรม"ขอต่ออายุใบอนุญาตนายหน้าครั้งที่ 4"ให้กับเจ้าหน้าที่ตรีเพชร อีซูซุ(กรกฎาคม)

ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนานักประกันภัย จัดอบรมหลักสูตร "ขอต่ออายุใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัยครั้งที่4" ให้กับเจ้าหน้าที่ ตรีเพชร อีซูซุ ซึ่งหลักสูตรนี้จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารอาร์เอส ทาวเวอร์ รัชดา ทั้งนี้ทางศูนย์ฝึกอบรมฯ ต้องขอขอบคุณผู้บริหารที่ให้เกียรติบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้

Share This Book Mark Send E-Mail Print This