light 1
bgShadowTop
bg Dot
ความเป็นธรรม คือ นโยบาย
TH EN
วิริยะประกันภัย
bg content

กิจกรรมเพื่อสังคม

bg
bg left หน้าแรก / ข่าวสาร/กิจกรรม / กิจกรรมเพื่อสังคม
11
ก.ย. 2563

วิริยะประกันภัย ภาค 2 มอบทุนการศึกษาให้น้องๆ จ.ขอนแก่น

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณสมชาย เกษมทวีศักดิ์ รองผู้จัดการฝ่ายปฎิบัติการภาค 2 พร้อมด้วย คุณกานดา วัฒนายิ่งสมสุข ที่ปรึกษาฝ่ายการตลาดผู้ผลิตและผู้แทนจำหน่าย รวมทั้งผู้บริหารศูนย์ สาขา ตัวแทน และอู่มาตรฐานของบริษัทฯ เดินทางไปมอบทุนการศึกษาในโครงการ "สุขที่ให้...เพื่อน้องได้เรียน" ปีที่ 2  ให้กับน้องๆ ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และขาดโอกาสทางการศึกษาในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ โรงเรียนชุมแพศึกษา จำนวน 10ทุน ทุนละ 1,000 บาท พร้อมทั้งข้าวสารอาหารแห้งโดยมี คุณวิไลศักดิ์ วรรณศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนให้การต้อนรับ

นอกจากนี้ทีมวิริยะจิตอาสาฝ่ายปฎิบัติการภาค 2  ยังเดินทางไปมอบทุนการศึกษาให้กับน้องๆ โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น จำนวน 10,000 บาท รวม 10 ทุน ทุนละ 1,000 บาท พร้อมด้วยข้าวสารอาหารแห้ง โดยมีคุณเสน่ห์ โคตา ผู้อำนวยการโรงเรียนให้การต้อนรับ ซึ่งโรงเรียนแห่งนี้มีนักเรียนตั้งแต่อนุบาล-มัธยมศึกษาปีที่ 3 รวมจำนวน 326 คน และยังมอบทุนการศึกษาให้กับน้องๆ โรงเรียนชีพอนุสรณ์ จำนวน 10 ทุนทุนละ 1,000 บาท รวมจำนวน 10,000 บาท ทั้งนี้ฝ่ายปฎิบัติการภาค 2 ได้มอบทุนการศึกษาในพื้นที่ทั้งหมด  4 จังหวัด ได้แก่  ขอนแก่น อุบลราชธานี อุดรธานี และนครราชสีมา  รวมทั้งสิ้น 325 ทุน จำนวนกว่า 200,000 บาท

  สำหรับทุนการศึกษาในโครงการ "สุขที่ให้...เพื่อน้องได้เรียน" จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 2แล้ว โดยในปีนี้บริษัทฯ ได้จัดสรรงบประมาณในการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทั่วประเทศ จำนวน 1,200,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) เพื่อค้นหาโรงเรียน และเด็กนักเรียนที่มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษา โดยผ่านฝ่ายปฎิบัติการภาค 1-6 ต่อยอดและขยายโอกาสทางการศึกษาต่อไป นอกจากนี้โครงการดังกล่าวยังเป็นการขยายความร่วมมือ การมีส่วนร่วมและสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ที่สำคัญเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชน รวมถึงตัวแทน อู่ ศูนย์ซ่อมในเครือของบริษัทฯอีกด้วย

ซึ่งในปีที่แล้ว 2562 วิริยะประกันภัย มอบทุนการศึกษาไปทั้งสิ้น 1,393 ทุน 52 โรงเรียน 28 จังหวัดทั่วประเทศ  รวมทั้งสิ้น 1,264,000 บาท เป็นงบประมาณจากบริษัท จำนวน 600,000 บาท และจากการสมทบของพนักงาน คู่ค้า ตัวแทน และอู่มาตรฐานในโครงการ รวมเป็นเงิน 664,000 บาท

กิจกรรมเพื่อสังคมอื่นๆ

19
ต.ค. 2563

วิริยะประกันภัย ภาค 3 มอบทุนการศึกษาให้น้องๆ จ.ชลบุรี

วิริยะประกันภัย ภาค 3 มอบทุนการศึกษาให้น้องๆ จ.ชลบุรี ในโครงการ "สุขที่ให้ เพื่อน้องได้เรียน" ปีที่ 2 จำนวน 164 ทุน กว่า 200,000 บาท
09
ต.ค. 2563

วิริยะประกันภัย ภาค 6 มอบทุนการศึกษาให้น้องๆ จ.สมุทรปราการ

วิริยะประกันภัย ภาค 6 มอบทุนการศึกษาให้น้องๆ จ.สมุทรปราการ จำนวน 90 ทุน รวมเป็นเงิน 90,000 บาท
23
ก.ย. 2563

วิริยะประกันภัย ร่วมผลักดันอำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี เป็นเมืองต้นแบบในการสวมหมวกนิรภัย 100

วิริยะประกันภัย ร่วมผลักดันอำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี เป็นเมืองต้นแบบในการสวมหมวกนิรภัย 100% พร้อมเดินหน้าขยายผลรณรงค์ความปลอดภัยบนท้องถนนทั่วประเทศ
Share This Book Mark Send E-Mail Print This