light 1
bgShadowTop
bg Dot
ความเป็นธรรม คือ นโยบาย
TH EN
วิริยะประกันภัย
bg content

กิจกรรมเพื่อสังคม

bg
bg left หน้าแรก / ข่าวสาร/กิจกรรม / กิจกรรมเพื่อสังคม
23
ก.ย. 2563

วิริยะประกันภัย ร่วมผลักดันอำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี เป็นเมืองต้นแบบในการสวมหมวกนิรภัย 100

            เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยคุณเธียรวิทย์ หาญเมธีคุณา ผู้จัดการฝ่ายปฎิบัติการภาค 3 ร่วมกับ คุณปกครอง บุญชูกุศล  นายอำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี คุณฐิตินันท์ อุดมสุข ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี และ ว่าที่ร้อยตรีธนาศักดิ์ วิวัฒน์นิรันดร ที่ปรึกษามูลนิธิเมาไม่ขับและชมรมคนห่วงหัว แถลงข่าวโครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโควิด19 - ปลอดอุบัติเหตุทางถนน พร้อมทั้งเปิดกิจกรรมตู้ปันหมวกนิรภัย ปันความปลอดภัยให้ลูกหลานจันทบุรี ณ หอประชุมอำเภอสอยดาว  จังหวัดจันทบุรี ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่เกิดจากความร่วมมือของพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน ที่เล็งเห็นถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน โดยมุ่งเน้นไปที่ความปลอดภัยของเด็กเล็กในการสวมหมวกนิรภัย เพื่อเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งความปลอดภัยให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่เป็นอนาคตของชาติเห็นความสำคัญของการเดินทางที่ปลอดภัย ทั้งนี้วิริยะประกันภัย ได้มอบหมวกนิรภัยสำหรับเด็กจำนวน 1,000 ใบที่ผ่านการปลุกเสกโดยท่านครูบาบุญธรรม สุทธิญาโน (ครูบาโก) วัดเขาแจงเบง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ซึ่งเป็นเกจิอาจารย์ที่ได้รับความเลื่อมใสและศรัทธาจากประชาชนในพื้นที่ เพื่อมอบให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แห่งในอำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรีอีกด้วย

             สำหรับโครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค-ปลอดภัย ถือเป็นโมเดลที่มูลนิธิเมาไม่ขับ พร้อมด้วยชมรมคนห่วงหัว และวิริยะประกันภัย ร่วมมือกันในการผลักดันให้จังหวัดน่าน และอำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี เป็นเมืองต้นแบบในการรณรงค์ความปลอดภัยให้เด็กเล็กสวมหมวกนิรภัย 100% ทุกครั้งที่เดินทาง พร้อมกับเดินหน้าขยายผลโครงการดังกล่าวในจังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศต่อไป

 

กิจกรรมเพื่อสังคมอื่นๆ

19
ต.ค. 2563

วิริยะประกันภัย ภาค 3 มอบทุนการศึกษาให้น้องๆ จ.ชลบุรี

วิริยะประกันภัย ภาค 3 มอบทุนการศึกษาให้น้องๆ จ.ชลบุรี ในโครงการ "สุขที่ให้ เพื่อน้องได้เรียน" ปีที่ 2 จำนวน 164 ทุน กว่า 200,000 บาท
09
ต.ค. 2563

วิริยะประกันภัย ภาค 6 มอบทุนการศึกษาให้น้องๆ จ.สมุทรปราการ

วิริยะประกันภัย ภาค 6 มอบทุนการศึกษาให้น้องๆ จ.สมุทรปราการ จำนวน 90 ทุน รวมเป็นเงิน 90,000 บาท
28
ก.ย. 2563

วิริยะประกันภัย ภาค 5 มอบทุนการศึกษาให้น้องๆ จ.นครศรีธรรมราช และ จ.กระบี่

วิริยะประกันภัย ภาค 5 มอบทุนการศึกษาให้น้องๆ จ.นครศรีธรรมราช และ จ.กระบี่ ส่งกำลังใจให้น้องๆที่มีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
Share This Book Mark Send E-Mail Print This