light 1
bgShadowTop
bg Dot
ความเป็นธรรม คือ นโยบาย
TH EN
วิริยะประกันภัย
bg content

กิจกรรมเพื่อสังคม

bg
bg left หน้าแรก / ข่าวสาร/กิจกรรม / กิจกรรมเพื่อสังคม
28
ก.ย. 2563

วิริยะประกันภัย ภาค 5 มอบทุนการศึกษาให้น้องๆ จ.นครศรีธรรมราช และ จ.กระบี่

      บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณอนุรักษ์  กาญจนรัตน์  ผู้จัดการสาขากระบี่ เป็นผู้แทนบริษัทฯ พร้อมด้วย ผู้บริหารศูนย์ สาขา ตัวแทน และศูนย์ซ่อมมาตรฐาน เดินทางไปมอบทุนการศึกษาในโครงการ "สุขที่ให้...เพื่อน้องได้เรียน" ปีที่ 2  ให้กับน้องๆ ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และขาดโอกาสทางการศึกษาในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งเดินทางไปกันที่โรงเรียนทุ่งต้นปี ตำบลเขาคราม อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่่  จำนวน 25 ทุน ทุนละ 1,000 บาท รวมเป็นเงิน 25,000 บาท โดยมีคุณนวรัตน์  ปรีชา  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งต้นปีกเป็นตัวแทนรับมอบ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมอบความสุขให้เด็กๆ ผ่านกิจกรรมเกมส์สนุกๆ พร้อมของรางวัลมากมาย อาทิ หมวกนิรภัย กระติกน้ำ รวมทั้งมอบน้ำดื่มจากบริษัทฯ

  ในปีการศึกษา 2563 นี้ ฝ่ายปฎิบัติการภาค 5 ดำเนินมอบทุนการศึกษาในปีนี้ รวมทั้งสิ้น 200 ทุน เป็นจำนวนเงิน 200,000 บาท ครอบคลุมโรงเรียนในพื้นที่ จังหวัดภูเก็ต สตูล กระบี่ สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนที่มีความประพฤติดี แต่ครอบครัวมีฐานะยากจน

สำหรับทุนการศึกษาในโครงการ "สุขที่ให้...เพื่อน้องได้เรียน" จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 2แล้ว โดยในปีนี้บริษัทฯ ได้จัดสรรงบประมาณในการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทั่วประเทศ จำนวน 1,200,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) เพื่อค้นหาโรงเรียน และเด็กนักเรียนที่มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษา โดยผ่านฝ่ายปฎิบัติการภาค 1-6 ต่อยอดและขยายโอกาสทางการศึกษาต่อไป นอกจากนี้โครงการดังกล่าวยังเป็นการขยายความร่วมมือ การมีส่วนร่วมและสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ที่สำคัญเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชน รวมถึงตัวแทน อู่ ศูนย์ซ่อมในเครือของบริษัทฯอีกด้วย

ซึ่งในปีที่แล้ว 2562 วิริยะประกันภัย มอบทุนการศึกษาไปทั้งสิ้น 1,393 ทุน 52 โรงเรียน 28 จังหวัดทั่วประเทศ  รวมทั้งสิ้น 1,264,000 บาท เป็นงบประมาณจากบริษัท จำนวน 600,000 บาท และจากการสมทบของพนักงาน คู่ค้า ตัวแทน และศูนย์ซ่อมมาตรฐานในโครงการ รวมเป็นเงิน 664,000 บาท

กิจกรรมเพื่อสังคมอื่นๆ

19
ต.ค. 2563

วิริยะประกันภัย ภาค 3 มอบทุนการศึกษาให้น้องๆ จ.ชลบุรี

วิริยะประกันภัย ภาค 3 มอบทุนการศึกษาให้น้องๆ จ.ชลบุรี ในโครงการ "สุขที่ให้ เพื่อน้องได้เรียน" ปีที่ 2 จำนวน 164 ทุน กว่า 200,000 บาท
09
ต.ค. 2563

วิริยะประกันภัย ภาค 6 มอบทุนการศึกษาให้น้องๆ จ.สมุทรปราการ

วิริยะประกันภัย ภาค 6 มอบทุนการศึกษาให้น้องๆ จ.สมุทรปราการ จำนวน 90 ทุน รวมเป็นเงิน 90,000 บาท
23
ก.ย. 2563

วิริยะประกันภัย ร่วมผลักดันอำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี เป็นเมืองต้นแบบในการสวมหมวกนิรภัย 100

วิริยะประกันภัย ร่วมผลักดันอำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี เป็นเมืองต้นแบบในการสวมหมวกนิรภัย 100% พร้อมเดินหน้าขยายผลรณรงค์ความปลอดภัยบนท้องถนนทั่วประเทศ
Share This Book Mark Send E-Mail Print This