light 1
bgShadowTop
bg Dot
ความเป็นธรรม คือ นโยบาย
TH EN
วิริยะประกันภัย
bg content

กิจกรรมเพื่อสังคม

bg
bg left หน้าแรก / ข่าวสาร/กิจกรรม / กิจกรรมเพื่อสังคม
30
ต.ค. 2563

วิริยะจิตอาสาช่วยซ่อมแซมที่อยู่อาศัยนักเรียนประพฤติดี แต่ฐานะยากจน

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) นำโดยคุณจตุรงค์ แสงสุข ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการภาค 1 (ภาคเหนือ) เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบเงินจำนวน 50,000 บาทให้กับนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาในโครงการ "สุขที่ให้..เพื่อน้องได้เรียน" ปีที่2 เพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของนักเรียนที่ครอบครัวมีฐานะยากจน  โดยมี ดร.พรธิตา ฤทธิ์รอด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านติ้ววิทยาคม อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นผู้แทนรับมอบพร้อมด้วยน้องๆ จำนวน 4 คน ได้แก่ ด.ญ.อรอนงค์ มามี ชั้น ม.1  ด.ญ.นิรภัทร จีกระโทก ชั้น ม.2 ด.ญ.กนกภัณฑ์ พรหมบุญมี ชั้น ม.2 และนายธนภัทร ล้อมแพน ชั้น ม.5  

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากการลงพื้นที่ของครูที่โรงเรียนในการเยี่ยมบ้านเด็กนักเรียนที่มีฐานะยากจน พบว่าสภาพบ้านทรุดโทรมส่งผลให้ความเป็นอยู่ค่อนข้างลำบาก และไม่ปลอดภัย โดยเฉพาะฤดูฝนที่หลังคาสังกะสีไม่สามารถรองรับน้ำฝนได้ ประกอบกับบางบ้านไม่มีฝาบ้าน หรือผนังบ้าน ทีมวิริยะจิตอาสา ฝ่ายปฎิบัติการภาค1 (ภาคเหนือ) และแผนกกิจกรรมเพื่อสังคม ฝ่ายการตลาด ผู้ผลิต และผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ จึงได้ลงพื้นที่เพื่อสำรวจสภาพความเป็นอยู่ของนักเรียนที่มีฐานะยากจน พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือด้านงบประมาณในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของน้องๆทั้ง 4 คน ซึ่งมีทั้งครอบครัวแตกแยก พ่อแม่หย่าร้าง อยู่กับปู่ย่าตายาย หรือพ่อแม่ป่วยมีโรคประจำตัวไม่สามารถทำงานหาเลี้ยงชีพได้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับน้องๆที่มีความประพฤติดี แต่ครอบครัวมีฐานะยากจน

Share This Book Mark Send E-Mail Print This

ข่าวสารประชาสัมพันธ์วิริยะประกันภัย ร่วมกับ เคาน์เตอร์เซอร์วิส แถมฟรี ประกันแพ้วัคซีนโควิด-19 (ปรับปรุง : 17 มี.ค. 2564)


วิริยะประกันภัย “ชวนตรวจรถฟรี” ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 (ปรับปรุง : 15 มี.ค. 2564)


วิริยะประกันภัย มอบประกันอุบัติเหตุ (PA) ตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริ ทุนประกันรวม 47.7 ล้านบาท (ปรับปรุง : 14 มี.ค. 2564)


วิริยะประกันภัย ประกาศแผนปี 64 เดินหน้าปรับสถาปัตยกรรมไอที มุ่งพัฒนาองค์รวมประสบการณ์เพื่อเป็นหนึ่งในใจลูกค้าตลอดกาล (ปรับปรุง : 12 มี.ค. 2564)


วิริยะประกันภัยเปิดเกมรุกปี 64 เลือก 3 บริษัทซอฟต์แวร์ระดับโลก ปรับสถาปัตยกรรมไอทีเพื่อความเป็นหนึ่งในใจลูกค้าตลอดกาล (ปรับปรุง : 10 มี.ค. 2564)
> โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)
x