light 1
bgShadowTop
bg Dot
ความเป็นธรรม คือ นโยบาย
TH EN
วิริยะประกันภัย
bg content

กิจกรรมเพื่อสังคม

bg
bg left หน้าแรก / ข่าวสาร/กิจกรรม / กิจกรรมเพื่อสังคม
06
พ.ย. 2563

วิริยะจิตอาสา ร่วมคัดแยกเส้นผมเพื่อทอเป็นวิกผมให้ผู้ป่วยมะเร็ง

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม ที่ผ่านมา แผนกกิจกรรมเพื่อสังคม ฝ่ายการตลาดผู้ผลิต และผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ ร่วมกับฝ่ายบุคคล นำทีมวิริยะจิตอาสาจากสำนักงานใหญ่ และสาขาต่างๆ ที่สนใจ ร่วมทำกิจกรรมดีๆ ในการคัดแยกเส้นผมบริจาคเพื่อทอเป็นวิกผมให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็ง โดยร่วมกับมูลนิธิจากนางฟ้าถึงคุณวันใหม่ เป็นหน่วยงานที่รับบริจาคเส้นผมและสมทบค่าทอ เพื่อทอเป็นวิกผมมอบให้กับผู้ป่วยมะเร็งของโรงพยาบาลรัฐทุกแห่งทั่วประเทศ ซึ่งขั้นตอนในการคัดแยกเส้นผมนั้น จะเลือกจากลักษณะเส้นผม ความยาว และสีของผมให้มีความใกล้เคียงกัน ซึ่งการทอวิกผมแต่ละหัวต้องใช้ปริมาณเส้นผมประมาณ 300 กรัมขึ้นไป เฉลี่ยใช้เส้นผมของผู้บริจาคประมาณ 4 คน ต่อวิกผมหนึ่งหัว

โอกาสนี้ คุณกานดา วัฒนายิ่งสมสุข ที่ปรึกษาฝ่ายการตลาดผู้ผลิตและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ เป็นผู้แทน บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุนการทอวิกผมให้กับมูลนิธิจากนางฟ้าถึงคุณวันใหม่ จำนวน 100,000 บาท ในโครงการ "วิริยะรวมใจกัน ปันเส้นผม เพื่อผู้ป่วยมะเร็ง" โดยมี ดร.อรนัฏฐ์ นครศรี ประธานมูลนิธิฯ เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำเส้นผมของพนักงานวิริยะประกันภัย และคนในครอบครัวทอเป็นวิกผม ส่งต่อให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งต่อไป ทั้งนี้ในส่วนของพนักงานวิริยะประกันภัยจะเปิดรับบริจาคเส้นผมในวันที่ 1 -15 กุมภาพันธ์  2564  โดยสามารถนำผมมาบริจาคได้ที่ฝ่ายบุคคล สำนักงานใหญ่ สำหรับผมบริจาคของชาววิริยะจิตอาสา หากทอเป็นวิกผมเรียบร้อยแล้วจะนำไปส่งมอบให้กับโรงพยาบาลรัฐที่มีผู้ป่วยมะเร็งต่อไป

หากท่านใดสนใจต้องการสอบถามข้อมูลในการบริจาคเส้นผมเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณวารุณี ซื่อสัตย์สกุลชัย ผู้จัดการแผนกกิจกรรมเพื่อสังคม เบอร์ต่อ 7419 คุณปุญชรัสมิ์ ทรงธรรมวัฒน์ เจ้าหน้าที่ชำนาญการด้านกิจกรรมเพื่อสังคม เบอร์ต่อ 7426 และคุณเบญจมาศ อ่อนกล่ำผล เจ้าหน้าที่ชำนาญการด้านกิจกรรมเพื่อสังคม เบอร์ต่อ 7422

 

กิจกรรมเพื่อสังคมอื่นๆ

12
พ.ย. 2563

วิริยะประกันภัย สนับสนุนเตียงผู้ป่วยใน 30 เตียง ร.พ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์

วิริยะประกันภัย สนับสนุนเตียงผู้ป่วยใน 30 เตียง และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับ ร.พ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์
06
พ.ย. 2563

วิริยะประกันภัย ร่วมเปิดค่ายสารดคี ครั้งที่ 16

วิริยะประกันภัย ร่วมเปิดค่ายสารดคี ครั้งที่ 16 เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนผู้มีใจรักในงานเขียนและการถ่ายภาพได้ร่วมเรียนรู้และสร้างสรรค์ผลงานสารคดีเพื่อสังคม ตลอดจนเพื่อเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนได้พัฒนาตนเองสู่เส้นทางของการเป็นนักเขียนและช่างภาพมืออาชีพ
30
ต.ค. 2563

วิริยะจิตอาสาช่วยซ่อมแซมที่อยู่อาศัยนักเรียนประพฤติดี แต่ฐานะยากจน

วิริยะจิตอาสาช่วยซ่อมแซมที่อยู่อาศัยนักเรียนประพฤติดี แต่ฐานะยากจน เพื่อเป็นกำลังใจให้กับน้องๆที่ครอบครัวมีฐานะยากจน ได้มีที่พักอาศัยอย่างปลอดภัย
Share This Book Mark Send E-Mail Print This
> โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)
x