light 1
bgShadowTop
bg Dot
ความเป็นธรรม คือ นโยบาย
TH EN
วิริยะประกันภัย
bg content

กิจกรรมเพื่อสังคม

bg
bg left หน้าแรก / ข่าวสาร/กิจกรรม / กิจกรรมเพื่อสังคม
12
พ.ย. 2563

วิริยะประกันภัย สนับสนุนเตียงผู้ป่วยใน 30 เตียง ร.พ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา คุณกานดา วัฒนายิ่งสมสุข พร้อมด้วยคุณณัฐพงศ์ บุญเย็น  ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการภาค 2  ชมรมตัวแทนในพื้นที่ภาค 2 และพนักงานศูนย์ สาขาในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมส่งมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับอาคารผู้ป่วยใน โรงพยาบาลฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ในโครงการ "วิริยะจิตอาสา 72 ปีทำดีเพื่อสังคม" โดยเป็นเงินสนับสนุนจากบริษัท และเงินทอดผ้าป่าเพื่อร่วมบริจาคจากพนักงานวิริยะประกันภัยทั่วประเทศ รวมถึงศูนย์ สาขา ตัวแทนในพื้นที่ภาค  คู่ค้า ภาคีเครือข่ายของบริษัทฯ ที่ร่วมทำบุญรวมแล้วกว่า 1 ล้านบาท โดยมีนายแพทย์สุรเชษฐ์ ภูลวรรณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฆ้องชัย เป็นผู้รับมอบ

สำหรับ โครงการ "วิริยะจิตอาสา 72 ปีทำดีเพื่อสังคม" เป็นการสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลฆ้องชัย อาทิ  เตียงผู้ป่วย จำนวน 30 เตียง โต๊ะคร่อมเตียงทานอาหาร จำนวน 30 ตัว และรถเข็นวีลแชร์ จำนวน 10 คัน ซึ่งการก่อสร้างอาคารมีความล่าช้าเกือบ 1 ปีจากผู้รับเหมา ประกอบกับเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 จึงทำให้การส่งมอบครุภัณฑ์ในโครงการนี้ต้องล่าช้าออกไป แต่อย่างไรก็ตามครุภัณฑ์ดังกล่าวได้ใช้ประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติภารกิจโรงพยาบาลสนามของโรงพยาบาลฆ้องชัย เพื่อเฝ้าระวังและสังเกตอาการของผู้ติดเชื้อ COVID-19

โรงพยาบาลฆ้องชัย อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็กต้นแบบ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข เริ่มเปิดให้บริการในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 ถือเป็นโรงพยาบาลประจำอำเภอ  เดิมมีแพทย์ผู้ทำการรักษาคนไข้เพียงคนเดียว คือ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ซึ่งในแต่ละวันจะต้องรับการรักษาผู้ป่วยประมาณ 200 คน/วัน หากคนไข้ต้องนอนพักรักษาตัวทางโรงพยาบาลจะส่งต่อ (Refer) ไปยัง โรงพยาบาลกมลาไสย และโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ เนื่องจากไม่มีห้องพัก หรืออาคารที่รับการรักษาผู้ป่วยใน ขณะเดียวกันต้องรับผิดชอบดูแลสุขภาพพื้นฐานของประชากรในพื้นที่จำนวนกว่า 20,000 รายซึ่งส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร และมีฐานะยากจน ไม่มีความพร้อมในการจ่ายค่าเดินทาง และค่ารักษาในโรงพยาบาลใหญ่ในจังหวัดกาฬสินธุ์

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าบริษัทฯ และภาคีเครือข่ายจะร่วมสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์เรียบร้อยแล้ว แต่ขณะนี้โรงพยาบาลยังขาดงบประมาณในการติดตั้งระบบอ๊อกซิเจนประจำเตียงผู้ป่วยทั้งหมด จึงต้องใช้ถังอ๊อกซิเจนขนาดใหญ่ในการรักาไปก่อน จนกว่าจะมีงบประมาณเพียงพอในการติดตั้งระบบอ๊อกซิเจนทั้งระบบประจำตามเตียงผู้ป่วย

 

Share This Book Mark Send E-Mail Print This

ข่าวสารประชาสัมพันธ์วิริยะประกันภัย ร่วมกับ เคาน์เตอร์เซอร์วิส แถมฟรี ประกันแพ้วัคซีนโควิด-19 (ปรับปรุง : 17 มี.ค. 2564)


วิริยะประกันภัย “ชวนตรวจรถฟรี” ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 (ปรับปรุง : 15 มี.ค. 2564)


วิริยะประกันภัย มอบประกันอุบัติเหตุ (PA) ตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริ ทุนประกันรวม 47.7 ล้านบาท (ปรับปรุง : 14 มี.ค. 2564)


วิริยะประกันภัย ประกาศแผนปี 64 เดินหน้าปรับสถาปัตยกรรมไอที มุ่งพัฒนาองค์รวมประสบการณ์เพื่อเป็นหนึ่งในใจลูกค้าตลอดกาล (ปรับปรุง : 12 มี.ค. 2564)


วิริยะประกันภัยเปิดเกมรุกปี 64 เลือก 3 บริษัทซอฟต์แวร์ระดับโลก ปรับสถาปัตยกรรมไอทีเพื่อความเป็นหนึ่งในใจลูกค้าตลอดกาล (ปรับปรุง : 10 มี.ค. 2564)
> โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)
x