light 1
bgShadowTop
bg Dot
ความเป็นธรรม คือ นโยบาย
TH EN
วิริยะประกันภัย
bg content

กิจกรรมเพื่อสังคม

bg
bg left หน้าแรก / ข่าวสาร/กิจกรรม / กิจกรรมเพื่อสังคม
30
พ.ย. 2563

วิริยะประกันภัย สนับสนุนแผนฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาลเบื้องต้นและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานกองทัพเรือ (EMR)

แผนกกิจกรรมเพื่อสังคม ฝ่ายการตลาดผู้ผลิตและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ ร่วมสนับสนุนแผนฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาลเบื้องต้น และช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานกองทัพเรือ (EMR) ของชมรมกู้ภัยสว่าง และชมรมกู้ภัยมูลนิธิสว่างพรกุศล ในพื้นที่จังหวัดระยอง โดยมีคุณเอกสิทธิ์ เพชรศรีโรจน์ ผู้จัดการศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทน ฝ่ายปฏิบัติการภาค 3 เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบเงินสนับสนุนการฝึกอบรม จำนวน 100,000 บาท โดยมีนายไพฑูรย์ รัตนพรวารีสกุล  ประธานชมรมกู้ภัยสว่าง และประธานฝ่ายกู้ภัยมูลนิธิสว่างพรกุศล จังหวัดระยอง นาวาโทหญิงระวิพรรณ สุนทรเวชพงษ์ หัวหน้าเตรียมความพร้อม กองนาวิกเวชกิจ โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ จังหวัดชลบุรี ร่วมในพิธีรับมอบ ณ สุสานบางจาก เทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง

ทั้งนี้ การอบรมหลักสูตร การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานกองทัพเรือ (EMR) เป็นการฝึกทักษะทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้กับผู้เข้าร่วมอบรม ซึ่งมีทั้งเรื่องความรู้พื้นฐานของร่างการมนุษย์ การตรวจสอบสัญญาณชีพ การสื่อสารในระบบการแพทย์  การหายใจและการช่วยเหลือ การประเมินสภาพผู้ป่วยฉุกเฉินขั้นต้น การใช้ยาเบื้องต้น การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน การดูแลผู้ประสบภัยทางน้ำ โดยใช้ระยะเวลาในการอบรมทั้งสิ้น จำนวน 60 ชั่วโมง เป็นเวลา 6 วัน ในช่วงวันเสาร์-อาทิตย์ ตลอดเดือนพฤศจิกายน 2563

กิจกรรมเพื่อสังคมอื่นๆ

30
ธ.ค. 2563

วิริยะประกันภัย ร่วมกับกรมการขนส่งทางบกส่งประชาชนเดินทางกลับบ้านช่วงปีใหม่ 2564

วิริยะประกันภัย ร่วมกับกรมการขนส่งทางบก ส่งประชาชนเดินทางกลับบ้านในช่วงปีใหม่ 2564 พร้อมย้ำมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19
21
ธ.ค. 2563

วิริยะประกันภัยสนับสนุนทุนการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์มูลนิธิ ดร.แถบ นีละนิธิ

วิริยะประกันภัย ส่งเสริมและสนับสนุนทุนการศึกษาในการวิจัย ค้นคว้าทางด้านวิทยาศาสตร์มูลนิธิ ดร.แถบ นีละนิธิ
12
พ.ย. 2563

วิริยะประกันภัย สนับสนุนเตียงผู้ป่วยใน 30 เตียง ร.พ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์

วิริยะประกันภัย สนับสนุนเตียงผู้ป่วยใน 30 เตียง และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับ ร.พ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์
Share This Book Mark Send E-Mail Print This
> โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)
x